LEDA er en forening der fungerer som forum for praktisk og videnskabeligt arbejde med trykte eller netbaserede ordbøger og andre opslagsværker i Danmark. Foreningen har ca. 100 medlemmer og afholder jævnligt medlemsmøder med relevante foredrag, hvor alle interesserede er velkomne. Desuden udgiver LEDA et nyhedsbrev to gange årligt med artikler om leksikografiske emner og anmeldelser af nyudkomne bøger.

LEDAs 25 års jubilæum

LEDAs 25 års jubilæum