Bestyrelse

Asgerd Gudiksen, formand, valgt ind i 2018
(Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, gudik @hum.ku.dk)

Ida Elisabeth Mørch, kasserer, valgt ind i 2017
(Lex.dk, leksikografer@gmail.com)

Malene Nellemann Madsen, valgt ind i 2019
(Ordbogen A/S, mum @ordbogen.com)

Mette-Marie Møller Svendsen, valgt ind i 2022
(Jysk Ordbog, Peter Skautrup Centret, Aarhus Universitet, mms @cc.au.dk)

Anna Sofie Hartling, valgt ind i 2024
(Dansk Sprognævn, ash @dsn.dk)

Henrik Køhler Simonsen, suppleant, valgt ind i 2020
(CBS, hks.msc @cbs.dk)

Susanne Lervad, suppleant, valgt ind i 2018 
(Saxo-Instituttet, npf698 @hum.ku.dk)