Konference om Deskriptiv og Præskriptiv Leksikografi (som kombinerer 18. Konference om Leksikografi i Norden og Det Nordiske Sprogmøde 2025) 

Den 21.-23. maj 2025 afholdes konference og sprogmøde i Odense i Danmark. Temaet er Deskriptiv og Præskriptiv Leksikografi. Konferencen/sprogmødet arrangeres som et samarbejde mellem Dansk Sprognævn og Nordisk Forening for Leksikografi. 

Der inviteres til en bred vifte af foredrag og posterpræsentationer som fokuserer på deskriptiv og præskriptiv leksikografi. Andre emner inden for leksikografi i teori og praksis er også velkomne. 

Efter konferencen vil alle deltagere have mulighed for at indsende et skriftligt bidrag som efter fagfællebedømmelse kan blive publiceret i en af to publikationer, enten Nordiske Studier i Leksikografi eller Sprog i Norden

Mere information kan findes på konferencens hjemmeside: https://nfl-nsn2025.dsn.dk.