Medlemskab af LEDA

Medlemmer modtager særskilte mødeindkaldelser forud for møderne samt medlemsbladet LEDA-Nyt der udkommer to gange årligt. LEDA-Nyt er registreret som tidsskrift og rummer kortere artikler, anmeldelser, mødereferater samt oplysninger om konferencer, medlemsinformation osv.

Indmeldelse i LEDA sker ved henvendelse til Ida Elisabeth Mørch (pr. e-mail: leksikografer@gmail.com). Det koster 150 kr. årligt at være medlem.

Betaling kan ske via netbank til LEDAs konto i AL-Bank:
Reg.nr.: 5301
Kontonr.: 0275666.

Ved overførsel fra udlandet:
SWIFT-BIC: ALBADKKK
IBAN: DK1453010000275666.