Kontakt

Medlemskab, adresseændring m.v.

Ida Elisabeth Mørch (leksikografer@gmail.com)

Foredrag

Asgerd Gudiksen (gudik @hum.ku.dk)

LEDA-Nyt

Asgerd Gudiksen (gudik @hum.ku.dk)