Kommende møder

LEDA-foredrag
SAOB - nu och i framtiden

2. december 2020 kl. 15:00

ved Pär Nilsson & Bodil Rosqvist, Svenska Akademiens ordbok (SAOB)
Föredraget kommer att handla dels om det aktuella arbetet med SAOB så som det ser ut idag, dels om det framtida revideringsarbetets möjligheter och utmaningar.