Hvor er forretningsmodellen?

En empirisk analyse med særlig fokus på de forretningsmæssige udfordringer i ordbøger og opslagsværker

Henrik Køhler Simonsen, CBS
Ordbøger og opslagsværker er grundlæggende informationsværktøjer, der skal opfylde velafgrænsede informationsbehov. Men ordbøger og opslagsværker er også kommercielle produkter og services og dermed hård forretning. Hvad så med forretningsmodellen? Hvad skal der til for at sikre en bæredygtig indtjening?

Med udgangspunkt i udvalgte dele af en større interviewundersøgelse, som var en del af min MBA-afhandling, vil jeg for det første forsøge at give et billede af den typiske forretningsmodel i leksikografi og for det andet diskutere hvilke elementer der er eller kunne være i fremtidens forretningsmodel i leksikografi. Indlægget vil trække på udvalgte dele fra en interviewundersøgelse af femten ledende medarbejdere i en række udvalgte virksomheder og organisationer, der udvikler og tilbyder leksikografiske værktøjer.

På basis af undersøgelsen argumenteres det, at der igennem længere tid synes at have manglet fornyelse og innovation af forretningsmodellen i leksikografi, og at netop dette stiller leksikografi som teori og praksis overfor store udfordringer. Det argumenteres også, at vi i højere grad end før må se på alle dele af den leksikografiske værdikæde og fokusere mindre på små inkrementielle forbedringer af det leksikografiske indhold og mere på innovation og udvikling af nye værktøjer, der kan hjælpe brugeren med at løse konkrete opgaver.

Der vil i løbet af indlægget blive rig lejlighed til at stille spørgsmål, udfordre og diskutere. Jeg ser frem til et par spændende timer sammen med jer.

Alle er velkomne.
Der serveres kaffe/te i pausen.