Gilles-Maurice de Schryver: The end of lexicography – welcome to the machine II

14. maj 2024 kl. 16:00

Digitalt foredrag ved professor Gilles-Maurice de Schryver.

LEDAs generalforsamling 2024

10. april 2024 kl. 17:00

Generalforsamlingen følger efter foredraget ved Torben Arboe om Thy-Ordbogen.

Thy-ordbog – Dialekter i Thy i mands minde

10. april 2024 kl. 15:00

Foredrag ved Torben Arboe, Peter Skautrup Centret, Aarhus Universitet.

COR.SEM – en ny semantisk ordbog

10. januar 2024 kl. 15:00

Foredrag ved Bolette Sandford Pedersen, Sanni Nimb, Sussi Olsen, Thomas Troelsgård, Ida Flörke og Nathalie Hau Sørensen.

Klik her for at læse resume af foredraget. 

Lexikal betydelseutveckling i teori och praktik

26. oktober 2023 kl. 15:00

Foredrag ved Pär Nilsson om leksikalsk betydningsudvikling i teori og praksis. 

Klik her for at læse resume af foredraget. 

LEDAs generalforsamling 2023

3. maj 2023 kl. 17:00

Generalforsamlingen følger efter medlemsmøde om det genoptagne arbejde med Bornholmsk Ordbog. 

Sammen vækker vi dig til live! Om det genoptagne arbejde med Bornholmsk Ordbog

3. maj 2023 kl. 15:00

Foredrag ved Alex Speed Kjeldsen om det genoptagne arbejde med Bornholmsk Ordbog.

Det Centrale Ordregister – det leksikografiske modstykke til Det Centrale Personregister

23. marts 2023 kl. 15:00

Foredrag ved Peter Juel Henrichsen, Dansk Sprognævn, med præsentation af Det Centrale Ordregister (COR).

Besøg hos Ordbogen A/S og foredrag ved Sven Tarp

16. november 2022 kl. 15:00

Medlemsmødet foregår hos Ordbogen A/S i Odense, hvor der vil være en rundvisning og en kort præsentation af virksomheden. Dernæst vil Sven Tarp holde et foredrag med titlen Fremtidens leksikografi: Farvel til ordbøger og goddag til...?

Det danske bidrag til anglicisme-databasen GLAD

3. november 2022 kl. 15:00

ved Henrik Gottlieb
I dette foredrag vil Henrik – med fokus på det danske bidrag – præsentere verdens første komparative registrant over anglicismer, GLAD (Global Anglicism Database). Han vil fortælle dels om baggrunden og det teoretiske fundament for GLAD-projektet, dels om sine erfaringer med indsamling af de henved 15.000 danske anglicismer som basen nu rummer. 

AFLYST: Chatbots og leksikografi – en præsentation af SKANDIBOT-projektet

1. juni 2022 kl. 15:00

ved Olga Viberg, Kungliga Tekniska Högskola (KTH), Thomas Troelsgård, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) og Henrik Køhler Simonsen, Copenhagen Business School (CBS)

LEDAs generalforsamling 2022

31. marts 2022 kl. 17:00

Dagsorden for årets generalforsamling kommer senere. 

Det Centrale Ordregister - det leksikografiske modstykke til Det Centrale Personregister

31. marts 2022 kl. 15:00

Foredrag ved Peter Juel Henrichsen, Dansk Sprognævn med præsentation af Det Centrale Ordregister (COR), som netop nu nærmer sig sin første udgivelse.

Besøg på lex.dk

1. december 2021 kl. 15:00

Lex.dk er en fælles digital platform for autoritativ viden, hvis hovedindhold består af Den Store Danske og Trap Danmark; en opdateret og troværdig kilde til at forstå Danmark og verden. Vi vil gerne give jer et mere detaljeret billede af lex.dk og de udfordringer, vi står overfor. Og vi vil gerne præsentere lex.dk, hvordan sitet bruges, og hvordan vi arbejder med indholdet. 

Kontroversielle ord i Den Danske Ordbog før og nu

30. september 2021 kl. 15:00

ved Lars Trap-Jensen, DSL.
I de senere år har der været stigende opmærksomhed omkring Den Danske Ordbogs beskrivelse af ord der vedrører etniske minoriteter, køn, personer med handicap mv. I foredraget vil Lars Trap-Jensen redegøre for både praktiske og principielle leksikografiske overvejelser og komme ind på hvordan redaktionen forsøger at navigere i et undertiden hajfyldt farvand. 

LEDAs generalforsamling 2021

21. april 2021 kl. 17:00

Igen i år afholdes generalforsamlingen som videomøde. Se dagsorden her.

Fornavne og relationer. Et nyt dansk personnavneleksikon

21. april 2021 kl. 15:00

ved Birgit Eggert & Bo Nissen Knudsen (Københavns Universitet)
Dansk Navneleksikon
er et igangværende projekt som etablerer et web-leksikon med danske personnavne. I foredraget redegøres der for tankerne bag leksikonets udformning både med hensyn til den igangværende første udgave og med hensyn til ønsker og planer om senere udgaver og udvidelser.

SAOB - nu och i framtiden

2. december 2020 kl. 15:00

ved Pär Nilsson & Bodil Rosqvist, Svenska Akademiens ordbok (SAOB)
Föredraget kommer att handla dels om det aktuella arbetet med SAOB så som det ser ut idag, dels om det framtida revideringsarbetets möjligheter och utmaningar.

LEDAs generalforsamling 2020

27. maj 2020 kl. 17:00

Grundet de særlige omstændigheder afholdes generalforsamlingen som videomøde. Se dagsorden her.

AFLYST: Kontroversielle ord i Den Danske Ordbog før og nu

25. marts 2020 kl. 15:00

Udsættes pga. coronaforanstaltninger. I foredraget vil Sanni Nimb og Lars Trap-Jensen diskutere et højst aktuelt leksikografisk problem: Hvad stiller en deskriptiv ordbog op med ord der kan opfattes krænkende?

Den operative funktion: teoretisk beskrivelse og praktisk implementering

27. november 2019 kl. 15:00

I foredraget vil Heidi Agerbo diskutere hvordan leksikografiske værktøjer bedst imødekommer moderne informationssøgeres behov for handlingsorienteret information. 

Augmented Writing: Nye muligheder og teorier for leksikografien

25. september 2019 kl. 15:00

ved Henrik Køhler Simonsen, CBS.
Augmented Writing (AW) er kunstig intelligens, der skal automatisere og understøtte bl.a. tekstforfatteres arbejde. I dette foredrag vil jeg argumentere for, at det både kan udfordre og bidrage til leksikografien.

LEDAs generalforsamling 2019

8. maj 2019 kl. 17:00

Se dagsorden til generalforsamlingen. Der vil blive serveret et glas og en snack, og efterfølgende vil der være mulighed for at gå ud at spise (for egen regning).

Tekstilterminologi - tværfaglig analyse af historiske tekstiler og dragter i Danmark

8. maj 2019 kl. 15:30

ved Susanne Lervad, Center for Tekstilforskning.
I foredraget præsenteres den metodiske tilgang og de anvendte ressourcer i arbejdet med tekstilterminologi på Center for Tekstilforskning på Københavns Universitet.

Ord om 'Ord for ord for ord'

6. februar 2019 kl. 15:00

ved Ebba Hjorth, Birgitte Jacobsen, Bent Jørgensen og Merete K. Jørgensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab er Dansk Sproghistorie 1-6 under udgivelse. I maj 2018 kom bind 2, Ord for ord for ord.

Dansk sprogteknologi mangler ordbøger

28. november 2018 kl. 15:00

ved Peter Juel Henrichsen, Dansk Sprognævn.
Er det danske sprog velforsynet med sprogteknologi? Hvor hurtigt taber det terræn til engelsk? Hvad kan staten gøre? Kulturministeren har oprettet et udvalg til at undersøge status quo.

Lemmaselektion ud fra kendte ord ved hjælp af semantisk model

19. september 2018 kl. 15:00

ved Nicolai Hartvig Sørensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

LEDAs generalforsamling 2018

25. april 2018 kl. 17:00

Se dagsorden til generalforsamlingen. Der vil blive serveret et glas og en snack, og efterfølgende vil der være mulighed for at gå ud at spise (for egen regning).

Fra Begrebsordbog til FrameNet: en dansk rammeordbog til brug for sprogteknologi

25. april 2018 kl. 15:00

Sanni Nimb og Mette-Marie Møller Svendsen fra DSL fortæller om baggrund, metode og udfordringer

Akademisk dansk i et ordforrådsperspektiv

7. februar 2018 kl. 15:00

Ph.d.-studerende Anne Sofie Jakobsen, KU, vil fortælle en korpusbaseret undersøgelse af akademisk dansk.

"Kan vi ikke få det gratis?" Om rettigheder til sprogdata

15. november 2017 kl. 15:00

Morten Rosenmeier, professor i ophavsret på KU vil tale om sprogdata og ophavsret.

Ordbogsredigering - hvor svært kan det være?

13. september 2017 kl. 13:00

Et seminar om styrker og svagheder ved ordbogsredigeringssystemer

LEDAs generalforsamling 2017

26. april 2017 kl. 17:00

Dagsorden ifølge vedtægterne:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
    Bestyrelsen foreslår at kontingentet hæves med 25 kr. til 150 kr. årligt.
  5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. På valg er Anita Ågerup Jervelund (indvalgt 2009), Jacqueline Levin (indvalgt 2011) samt Thomas Troelsgaard (indvalgt 2012).
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er Christian Becker-Christensen og Pernille Neergaard-Dibbern....

Korpusbaseret udvælgelse og prioritering af lemmakandidater

26. april 2017 kl. 15:00

Jørg Asmussen, DSL, holder oplæg om tilføjelse af nye ord til Den Danske Ordbog.

Hvor er forretningsmodellen?

1. februar 2017 kl. kl. 15.00

En empirisk analyse med særlig fokus på de forretningsmæssige udfordringer i ordbøger og opslagsværker

Henrik Køhler Simonsen, CBS
Ordbøger og opslagsværker er grundlæggende informationsværktøjer, der skal opfylde velafgrænsede informationsbehov. Men ordbøger og opslagsværker er også kommercielle produkter og services og dermed hård forretning. Hvad så med forretningsmodellen? Hvad skal der til for at sikre en bæredygtig indtjening?

Studenterproducerede ordbøger med VIP-støtte

28. september 2016 kl. kl. 15.00

Lektor i persisk Claus Valling Pedersen fra ToRS (Institut for Tværkulturelle og regionale studier), Københavns Universitet
Sprogfagene på ToRS – og det er mange – har længe villet øge de studerendes fokus på deres målsprog, da der har været en tendens til at samfund, historie og religion fylder næsten det hele i de studerendes bevidsthed. Derfor vil vi nu som ét tiltag søsætte et ordbogsprojekt, elektroniske ordbøger, hvor de overbygningsstuderende får mulighed for at deltage i udarbejdelsen af ordbøger fra dansk til deres...

LEDAs generalforsamling 2016

20. april 2016 kl. 17.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.    Valg af dirigent og referent
2.    Formanden aflægger beretning
3.    Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4.    Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på 125 kr. årligt.
5.    Valg af formand
På valg er Sussi Olsen (indvalgt 2010).  
6.    Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant...

Når ordbøgerne går på nettet i undervisningen

20. april 2016 kl. 15.00

Malte von Sehested, Gyldendal, holder oplæg om pædagogiske tiltag i Gyldendals Online Skoleordbog.

Præsentation af ROhist.dsn.dk - retskrivningsordbøger gennem historien

20. januar 2016 kl. 15.00

Anne Kjærgaard og Philip Diderichsen holder foredrag i LEDA.

Når en + en + en giver mange

18. november 2015 kl. 15.00

Merete K. Jørgensen, Thomas Troelsgård og David Svendsen-Thune, DSL,
vil fortælle om et projekt på Gammeldansk Ordbog.

Supersenses - en semantisk opmærkning af et dansk korpus med grovkornede betydninger

7. oktober 2015 kl. 15.00

foredrag ved Héctor Martínez Alonso og Sussi Olsen, CST, NFI, Københavns Universitet
Supersenses er brede betydningskategorier, en form for overordnet genus proximum, opfundet til at lette leksikografers arbejde under udviklingen af WordNet. Siden er supersenses blevet anvendt bredt internationalt til semantisk opmærkning af ord i løbende tekst. I FKK-projektet Semantic Processing across Domains har vi opmærket et dansk korpus med et revideret sæt af ...

LEDAs generalforsamling 2015

29. april 2015 kl. 17.00

LEDA holder generalforsamling.

Dansk leksikografi i internationale sammenhænge

29. april 2015 kl. 15.00

En række indlæg om dansk leksikografi i internationale sammenhænge.

DanTermBank for leksikografer

25. marts 2015 kl. 15.00

Bodil Nistrup Madsen og Hanne Erdman Thomsen holder foredrag i LEDA.

Moths Ordbog før og nu

17. september 2014 kl. 15.00

Marita Akhøj og Thomas Troelsgård, DSL, holder foredrag om Moths Ordbog.

LEDAs generalforsamling 2014

30. april 2014 kl. 17.15

Generalforsamlingen følger efter medlemsmøde om Ordbog over Dansk Talesprog.

Fra lydfil til ordbogsartikel i Ordbog over Dansk Talesprog (ODT)

30. april 2014 kl. 15.00

Efter medlemsmødet følger den årlige generalforsamling.

Ordbog over det norrøne prosasprog 2004-2014 - fra trykt udgave til netversion

5. februar 2014 kl. 15.00

Simonetta Battista og Ellert Thor Johannsson holder foredrag i LEDA.

Forbedringer af søgeoplevelsen på sproget.dk

27. november 2013 kl. 15.00

Foredrag i LEDA ved Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn, og Laurids Kristian Fahl, DSL

LEDA 25 år

19. september 2013 kl. 14.00

LEDAs 25-års-jubilæum fejres med et eftermiddagsseminar efterfulgt af middag.

Generalforsamling 2013

17. april 2013

LEDA afholder den årlige generalforsamling.

Begrebsordbogen

17. april 2013

Sanni Nimb, DSL, holder foredrag i LEDA om den nye begrebsordbog.

Retskrivningsordbogen 2012

30. januar 2013 kl. 15:00

Anita Ågerup Jervelund, Dansk Sprognævn, og Henrik Lorentzen, DSL, holder foredrag i LEDA om den nye retskrivningsordbog.

ISLEX

10. oktober 2012 kl. 15:00

Aldís Sigurðardóttir, redaktør, fortæller om ISLEX-projektet på næste LEDA-møde.

Generalforsamling 2012

25. april 2012 kl. 17.15

LEDAs årlige generalforsamling. Forud for forsamlingen afholdes medlemsmøde med paneldebat om fremtidens ordbøger.

Findes der ordbøger om 20 år sådan som vi kender dem i dag?

25. april 2012 kl. 15.00

Paneldebat om fremtidens ordbøger. Medlemsmødet efterfølges af generalforsamling.

Nordisk netordbog for børn

23. november 2011 kl. 16.15

Foredrag i LEDA ved hovedredaktør Pia Jarvad, Dansk Sprognævn og Nordisk Sprogkoordination

Latter i Ordbog over Dansk Talesprog (ODT)

28. september 2011 kl. 15:00

Foredrag i LEDA ved Carsten Hansen og Martin H. Hansen, Sprogforandringscenteret (DGCSS)

Ordbog over Dansk Tegnsprog - de første tre år

11. maj 2011 kl. 15:30

Foredrag i LEDA ved Jette Hedegaard Kristoffersen og Thomas Troelsgård, Center for Tegnsprog

Ordbøger på håndholdte medier. Mobile ordbøger, nye muligheder - og krav

6. april 2011 kl. 15:00

Foredrag i LEDA ved Jens Erlandsen, EMP AB

Danske retskrivningsordbøger i 200 år

24. november 2010 kl. 15.00

Foredrag i LEDA ved Henrik Galberg Jacobsen, Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet

Seminar om historisk leksikografi

20. maj 2010 kl. 14.00

Arrangeret af LEDA og Selskab for Nordisk Filologi

Ordbøger og undervisning

28. april 2010 kl. 15.00

Foredrag i LEDA ved Søren Aksel Sørensen, Mikro Værkstedet, og Ken Farø, Københavns Universitet

Dansk-engelsk ordbog over præpositioner - hvorfor og hvordan?

27. januar 2010 kl. 15.00

Foredrag i LEDA ved Helge Schwarz

Ordnet.dk - ordbøger og korpus på nettet

19. november 2009 kl. 15.00

Foredrag i LEDA ved Lars Trap-Jensen og Henrik Lorentzen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Præsentation af Ordbogen.com og Lemma.com

29. april 2009 kl. 15.00

Foredrag i LEDA ved Bjarni Norddahl og Jacqueline Levin, Ordbogen ApS