Ordbog over det norrøne prosasprog 2004-2014 - fra trykt udgave til netversion

Af Simonetta Battista og Ellert Thor Johannsson

Ordbog over det norrøne prosasprog (ONP) er et ordbogsprojekt under Nordisk Forskningsinstitut ved Københavns Universitet. ONP registrerer ordforrådet i de oldnordiske prosatekster, som er overleveret i norske og islandske håndskrifter fra ca. 1150 til slutningen af middelalderen.

Den oprindeligt planlagte, trykte publikation af en 13 binds ordbog blev suspenderet i 2004, efter at registrene og de første tre bind var blevet publiceret, og det blev besluttet at ændre formatet til en digital publikation frit tilgængelig på nettet. Dette nye medie kræver en ny tilgang og en fremgangsmåde, som følger forskellige redaktionelle principper i forhold til den trykte publikation.

Her ti år inde i den nye fase vil vi give et overblik over projektet og dets historie, samt hvordan både det publicerede og det upublicerede materiale er blevet indarbejdet i det webbaserede ordbogsformat, som er under konstant udvikling. Vi vil illustrere digitaliseringsprocessen og forskellen mellem de opslagsord, som er redigeret i de trykte bind og dem, der kun er offentliggjort på internettet. Vi vil vise, hvordan det digitale format tilbyder forskellige måder at præsentere og arbejde med det leksikografiske materiale og diskutere perspektiverne ved det nye format.

Efter foredraget vil det være muligt at besøge ordbogens ”værksted” på 3. sal og se nærmere på ordbogens database og øvrige ressourcer.