Danske retskrivningsordbøger i 200 år

ved Henrik Galberg Jacobsen, Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet

I mit foredrag vil jeg give en oversigt over danske retskrivningsordbøger fra Jacob Badens Dansk ortografisk Ordbog (1799) til Dansk Sprognævns Retskrivningsordbogen, 3. udg. (2001). Ikke alle ordbøger vil blive behandlet lige grundigt, men jeg vil i den kronologiske fremstilling lægge hovedvægten på dem der har haft afgørende betydning for fastlæggelsen af den officielle ortografiske norm, fx Christian Molbechs Dansk Haand-Ordbog til Retskrivnings og Sprogrigtigheds Fremme (1813), Svend Grundtvigs Dansk Haandordbog (1872), Saabys Retskrivningsordbog (1891-1919), inklusive P.K. Thorsens redaktioner 1904 ff., og Dansk Sprognævns ordbøger 1955 ff.

Jeg vil dels beskæftige mig med de enkelte ordbøgers autoritative status, dels med forskellige redaktionelle forhold såsom sammensætningen af ordstoffet, ordartiklernes oplysningstyper (specielt betydnings- og bøjningsoplysninger) og deres alfabetisering.