Thy-ordbog – Dialekter i Thy i mands minde

ved Torben Arboe

Foredrag

I foredraget vil Torben Arboe fortælle om Thy-Ordbogen.
Thy-Ordbogen (2023) er på 686 sider i stort format, fordelt på to bind. Den bygger på en samling på ca. 17.000 ordbogssedler, optegnet af lærer, lokalhistoriker og dialektforsker Torsten Balle (1900-1979) i 1950-70'erne fra især Torsted sogn vest for Thisted, men også med ord og udtaleformer fra andre sogne i både Nord- og Sydthy, nogle af dem fra båndoptagelser, som Balle selv havde forestået, udskrevet fonetisk og oversat til rigsdansk. 


Alle er velkomne.

Der vil blive serveret kaffe og te i pausen.

Efter foredraget afholder LEDA samme sted den årlige generalforsamling.