Tekstilterminologi - tværfaglig analyse af historiske tekstiler og dragter i Danmark

v. Susanne Lervad, Center for Tekstilforskning

Medlemsmøde

De enestående samlinger af historiske tekstiler på danske museer og den fremtrædende tekstilproduktion i Danmark er baggrunden for et stort diakront, fagsprogligt arbejde på Center for Tekstilforskning på Københavns Universitet.

Præsentationen vil både omhandle den metodiske tilgang til et stærkt visuelt fagfelt og ressourcer som textilnet.dk og referencemateriale i samtidige historiske ordbøger. Vi arbejder på CTR med et stort internationalt netværk og den mangesprogede tilgang til tekstil og design gør tekstilterminologi til et stærkt dansk forskningsfelt. 

Alle er velkomne.
Der vil blive serveret kaffe og te i pausen.