Findes der ordbøger om 20 år sådan som vi kender dem i dag?

  • Hvordan ser en ordbog ud om 20 år? Indeholder den flere/færre informationer? Er den mono-/polyfunktionel?
  • Smelter en ordbog sammen med andre informationskilder/værktøjer?
  • Vil en ordbog være et synligt værktøj for brugeren eller en usynlig hjælp?
  • Og vil en ordbog i fremtiden være en softwareskal, der henter oplysninger/indhold fra andre steder og præsenterer dem, jf. Wordnik?
  • Er det overhovedet nødvendigt at kunne skrive korrekt – på dansk og udenlandsk – eller kan vi overlade det til computeren at rette det til automatisk eller guide os?
  • Kan man opretholde copyright på ordbøger eller ordbogsdata?
  • Er det brugergenererede/ikkekvalitetssikrede indhold godt nok, så der ikke er brug for egentligt leksikografisk arbejde? Og hvis der er, hvem skal i fremtiden betale for det leksikografiske arbejde, eller bliver det en con amore-beskæftigelse?

Paneldebat om fremtidens ordbøger. Panelet udgøres af:

Esben Alfort, erhvervs-ph.d.-studerende inden for ontologisk klassifikation, Ankiro og CBS

Sabine Kirchmeier-Andersen, direktør for Dansk Sprognævn

Anders Søgaard, lektor i sprogteknologi inden for statistisk natursprogsbehandling og maskinlæring, Københavns Universitet

Nanna Vesterdorf, tekster og gymnasielærer i engelsk

Lars Trap-Jensen, ledende redaktør, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab


Alle er velkomne. Der serveres kaffe/te i pausen.