Begrebsordbogen

foredrag ved Sanni Nimb (og Thomas Troelsgård)

En ny dansk begrebsordbog er under udarbejdelse på Det danske Sprog- og Litteraturselskab i disse år. I første omgang skal begrebsordbogen udgives i trykt form, men på sigt skal den anvendes i DSL's løbende arbejde med at forbedre og udvide beskrivelsen af det danske ordforråd på ordbogssitet ordnet.dk. Begrebsordbogen tager udgangspunkt i eksisterende ordbøger. Den overordnede inddeling af sproglige begreber som man finder i Dornseiff Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen fra 2004 anvendes som en slags 'skelet' , og Den Danske Ordbogs mere end 100.000 lemmaer og betydninger udgør selve ordstoffet. Endvidere udnytter vi at meget af DDO's ordstof allerede er organiseret i over-underbegrebshierarkier i DanNet. Begrebsordbogen struktureres i et xml-dokument der forsynes med formaliserede semantiske opmærkninger. Vi vil i dette foredrag diskutere fordele og ulemper ved vores fremgangsmåde, og vi vil give eksempler på hvordan vi semiautomatisk udtrækker og sorterer ordstoffet fra Den Danske Ordbog og DanNet, og hvordan vi arbejder med finsorteringen og opmærkningen af de mange ord og udtryk ud fra semantisk lighed.

 Efter foredraget afholdes LEDAs årlige generalforsamling.