Ordbøger og undervisning

ved Søren Aksel Sørensen, Mikro Værkstedet 

I dag er det mere nødvendigt end nogensinde før at man er aktiv deltager i skrift­sproget. Det drejer sig om muligheden for uddannelse, men også deltagelse i sam­fundslivet kræver viden - og ingen viden uden skriftsproget.

I skolen kæmper bogen om elevernes gunst i en ofte ulige kamp med elek­troniske medier. Medierne er aktive medarbejdere i dagens læring, men lyd og billeder er ikke nok. Der skal ord på bordet: levende ord, som kan løfte forståel­sesniveauet. Men ordet skal bruges omkring 50 gange, før det indgår aktivt i ordbanken, og der skal 10 nye i spil hver dag for at nå et tilfredsstillende sprogligt niveau - det drejer sig om ordets betydning, ordklasse, bøjningsform på flere sprog og i alle fag - måske bortset fra idræt og billedkunst.

Så nødvendighedens love presser på. Tiden kræver ord på nye spor. Til hverdag og fest. I undervisning og prøver.

I foredraget vil jeg komme ind på ordbogens placering i skolen i dag, dens fremtid i forhold til de elektroniske ordbøger og ordstøttefunktioner, som der gi­ves eksempler på. På dansk og fremmedsprog. Desuden vil jeg demonstrere nogle af Mikro Værkstedets leksikografiske produkter.

Søren Aksel Sørensen har bl.a virket i 36 år som dansklærer i folkeskolen, er formand for opgavekommissionen i læsning og retskrivning og pædagogisk konsulent på Mikro Værkstedet.

***

ved Ken Farø, Københavns Universitet

Hvilken rolle spiller tosprogsordbøgerne for sprogstuderende? Hvordan udnytter de dem? Og hvor gode er ordbøgerne til de opgaver, de anvendes til? Hvad kan læreren hhv. leksikografen lære af det? - Et absolut impressionistisk studie af to hold tyskstuderendes opslagsadfærd.

Ken Farø er ph.d. og adjunkt ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet.