Dansk sprogteknologi mangler ordbøger

v. Peter Juel Henrichsen, DSN

Medlemsmøde

Er det danske sprog velforsynet med sprogteknologi? Hvor hurtigt taber det terræn til engelsk? Hvad kan staten gøre? Det er hastende spørgsmål i en tid hvor markedet for tekst- og talestyret IT vokser eksplosivt i Danmark. Kulturministeren har derfor oprettet et udvalg af danske sprogforskere og erhvervsledere til at undersøge status quo for dansk sprogteknologi og, nok så vigtigt, runde af med forslag til en handlingsplan til Folketinget.

Sprogteknologiudvalgets arbejde er nu cirka halvvejs (se http://sprogtek2018.dk/), og allerede nu står det klart at der mangler leksikografiske ressourcer, ganske særligt fonetiske og semantiske databaser af høj lingvistisk kvalitet. Mit oplæg i LEDA giver eksempler på hvordan dansk taleteknologi lider under denne mangel og - på trods af de yngre generationers teknologiparathed - risikerer at blive slået på hjemmebane af Google, Nuance, Apple, Microsoft og andre der ikke nødvendigvis opfatter det danske sprog som en værdi.

Alle er velkomne.
Der vil blive serveret kaffe og te i pausen.