Ordnet.dk - ordbøger og korpus på nettet

ved Lars Trap-Jensen og Henrik Lorentzen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Ordnet.dk giver fri adgang til onlineudgaver af Den Danske Ordbog (DDO) og Ordbog over det danske Sprog (ODS) samt til KorpusDK. De enkelte dele er blevet publiceret gradvis, men udgangen af 2009 markerer afslutningen af projektets første fase, og det er en passende anledning til at give en samlet pæsentation af netstedet.

Som led projektet har Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) digitaliseret ODS og forberedt DDO til elektronisk publikation. Korpus 2000 er blevet revideret på flere områder og har skiftet navn til KorpusDK. Desuden udnyttes materiale fra en fjerde resurse, DanNet, som er et leksikalsk-semantisk ordnet for dansk (wordnet).

I foredraget vil vi fortælle hvilke indholdsmæssige ændringer og tilføjelser der er foretaget i forhold til papirudgaverne af ordbøgerne, vi vil se på hvordan DDO fungerer som onlineordbog, og hvordan den spiller sammen med de øvrige resurser. Undervejs vil vi redegøre for de ændringer vi har måttet foretage i de underliggende data. Desuden vil vi drage paralleller og sammenligne med andre elektroniske ordbøger med lignende funktioner og diskutere de væsentligste valg der har måttet træffes med hensyn til design og funktionalitet.

Den Danske Ordbog bliver åbnet for offentligheden mandag den 2. november, så deltagerne skulle have god mulighed for at stifte bekendtskab med onlineversionen og møde op med alle deres spørgsmål og kommentarer.

Gæster er velkomne til foredraget.

I pausen serveres kaffe/te og kage.

Vel mødt!