SAOB - nu och i framtiden

ved Pär Nilsson & Bodil Rosqvist, Svenska Akademiens ordbok (SAOB)

Medlemsmøde

Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är en historisk och samtidsspråklig ordbok som beskriver det svenska språket från 1521 fram till nutid. Projektet har pågått sedan slutet av 1800-talet och närmar sig nu sin fullbordan. När en komplett ordbok från A–Ö är färdig börjar det omfattande arbetet med att uppdatera och revidera ordboksinnehållet. Därmed finns det för första gången på 125 år möjlighet att tänka i nya banor vad gäller artiklarnas utformning och innehåll.

Föredraget kommer att handla dels om det aktuella arbetet med SAOB så som det ser ut idag, dels om det framtida revideringsarbetets möjligheter och utmaningar.

~ ~ ~

Link sendes til medlemmerne nogle dage før mødet. Andre interesserede kan få tilsendt linket ved henvendelse til Henrik Køhler Simonsen på hks.msc@cbs.dk.