Ordbogsredigering - hvor svært kan det være?

Et seminar om styrker og svagheder ved ordbogs­redigerings­systemer

Program


13.00-13.15: Kaffe og kage

13.15-13.45: Holger Hvelplund, IDM
Holger vil i et antal use-cases demonstrere, hvordan DPS – som er et XML baseret, konfigurerbart system – kan bruges til produktion og digital publicering af ordbøger. DPS står for Digital Publishing Platform og er udviklet af IDM. IDM er et fransk selskab med ca. 40 ansatte. Firmaet blev etableret i 1994. Første version af DPS kom på markedet i 2002, og DPS er siden løbende blevet videreudviklet og tilpasset nye behov. Holger startede i 1988 udvikling af et SGML baseret, konfigurerbart system til ordbøger (GestorLEX) og løsninger til digital publicering (Bogskabet) i firmaet TEXTware, som han stiftede sammen med en kollega. Holger har siden begyndelsen af 2004 arbejdet som Vice President Digital Solutions hos IDM og har hos IDM arbejdet med tilpasning og konfiguration af DPS til produktion og digital publicering af mange ordbogsprojekter.

13.45-14.15: Marie Bilde Rasmussen, iLEX
Marie vil med iLex som eksempel på et xml-baseret og konfigurertbart ordbogsredigeringssystem, belyse denne systemtypes styrker og svagheder for forskellige brugergrupper (systembrugere, projektejere, datamodtagere og slutbrugere). Siden 2014 har Marie arbejdet som selvstændig konsulent i bogbranchen. Hun beskæftiger sig primært med digital produktion og infrastruktur. Før 2014 arbejdede hun i forlaget Gyldendal; frem til 2007 som redaktør og dataleksikograf i ordbogsafdelingen, herefter i hele trade-divisionen som digital produktionschef med ansvar for værktøjer og workflows til digital redigering, produktion, metadata og distribution. Marie arbejder i øjeblikket bl.a. som konsulent for Ømålsordbogen i forbindelse med ordbogens omstilling til fulddigital produktion.

14.15-15.00: Simonetta Battista, Ellert Þór Jóhannsson, Tarrin Wills, ONP og LP3
Oplægget vil fokusere på redigeringen af to digitale oldnordiske ordbogsprojekter: Ordbog over det norrøne prosasprog (ONP) og Lexicon Poeticum 3 (LP3). ONP’s redigeringssystem har sin oprindelse tilbage i 80’erne og har udviklet sig løbende i takt med nye tekniske krav og redaktørernes ønsker. Vi fremviser ONP’s redigeringssystem, som er skræddersyet til at håndtere store mængder data, og viser hvordan dette system bliver brugt i det daglige redigeringsarbejde.  Vi vil endvidere redegøre for LP3s redigeringssystem, som er bygget på MySql, og vise hvordan de to systemer kan få gavn af hinanden.

15.00-15.15 Pause, hvor der serveres et glas vin sponsoreret af Ordbog over det norrøne prosasprog

15.15-16.30 Paneldebat med oplægsholderne
Med udgangspunkt i det projekt der blev præsenteret på et LEDA-medlemsmøde september 2016 om studenterproducerede ordbøger på KU, hvor overbygningsstuderende fra sprogfag på instituttet TORS får mulighed for at deltage i udarbejdelsen af ordbøger fra dansk til deres målsprog (pt. arabisk, tyrkisk, hebraisk, japansk, polsk, serbokroatisk, moderne indisk og vestgrønlandsk)  - superviserede af VIP'er, vil vi bede oplægsholderne  gøre rede for hvordan deres system vil kunne løse sådan en opgave.

Derefter vil der være fri debat.

Alle er velkomne