Dansk-engelsk ordbog over præpositioner - hvorfor og hvordan?

ved Helge Schwarz 

Hvad er en præpositionsordbog - eller hvad kan den være? Foredraget vil gøre rede for baggrunden for Dansk-engelsk ordbog over præpositioner og komme ind på de problemer, der er knyttet til en sådan speciel ordbogsudgivelse. Ordbogens opbygning gennemgås, og der redegøres for afgrænsningsproblematikken mellem præpositioner og adverbier: "Hvad skal jeg komme med?" over for "Må jeg komme med?" Herudover vil en række generelle problemer blive berørt:
• synonymer
• britisk engelsk over for amerikansk engelsk
• hvor meget skal tages med, fx inden for faste vendinger og talemåder, ordsprog etc.?
• skal fagligt sprog tilgodeses?
• osv.
Som afslutning gives enkelte kommentarer til præpositionsbrug generelt - også på dansk.

Gæster er velkomne til foredraget.

I pausen serveres kaffe/te og kage.

Vel mødt!