Augmented Writing: Nye muligheder og teorier for leksikografien

ved Henrik Køhler Simonsen, CBS

Medlemsmøde

Vi lever i disruptionens tidsalder og oplever lige nu en række store omvæltninger og skift i flere sektorer. De store omvæltninger skyldes i særlig grad automatiseringen og robotiseringen af rutineprægende opgaver (RPA) samt anvendelse af kunstig intelligens (AI). Denne udvikling er også nået til kommunikationsbranchen, hvor kunstig intelligens (AI) i stadig stigende grad anvendes til at understøtte tekstforfatteres arbejde ved hjælp af nye teknologier som Augmented Writing (AW), der automatiserer og understøtter skribenters arbejde på en lang række områder.

Med udgangspunkt i en empirisk analyse og test af 16 forskellige AW-teknologier vil jeg for det første redegøre for, hvad AW er, og hvad AW i øjeblikket kan. Efter et par små øvelser, hvor alle får lejlighed til ved selvsyn at teste forskellige AW-teknologier, vil jeg for det andet diskutere en række teoretiske overvejelser om AW, herunder også på hvilken måde AW både synes at kunne udfordre og bidrage til leksikografien.

På basis af den empiriske undersøgelse og test af de 16 forskellige AW-teknologier fremkom en række interessante fund. For det første argumenteres det, at AW på flere områder synes at ville kunne udfordre den måde, vi mennesker skriver på, og at AW dermed også synes at ville kunne påvirke en række leksikografiske processer og discipliner. For det andet argumenteres det, at AW synes at kunne påvirke behovet for forskellige former for leksikografiske datakategorier, og at AW ligeledes synes at ville kunne påvirke brugeren og den leksikografiske forretningsmodel.

Der vil i løbet af indlægget blive rig lejlighed til at stille spørgsmål, udfordre og diskutere. Og alle får lejlighed til at teste forskellige AW-teknologier – så husk din PC.

Alle er velkomne.
Der vil blive serveret kaffe og te i pausen.