Moths Ordbog før og nu

ved Marita Akhøj Nielsen og Thomas Troelsgård, DSL

I 1686 gik gehejmeråd m.m.m. Matthias Moth i gang med den første store danske ordbog. Få år senere foranstaltede han en indsamling af ord, især hentet fra almindelige menneskers daglige talesprog. Det enorme materiale redigerede han i flere omgange. Sidsteredaktionen, som er tæt på at være trykklar, omfatter mere en 100.000 lemmaer, inkl. flerordsforbindelser. Ordbogen er aldrig blevet trykt, men i 2013 udgav DSL en onlineversion, www.mothsordbog.dk.

I foredraget beskrives først Moths værk og dets videre skæbne gennem afskrift, indtastning og netpublicering. Herefter beskrives det igangværende arbejde med en mere detaljeret opmærkning af materialet, fx isolering af bøjningsformer og linkning fra den digitale artikel til originalartiklen i Moths håndskrift.