Fornavne og relationer. Et nyt dansk personnavneleksikon

ved Birgit Eggert & Bo Nissen Knudsen (Københavns Universitet)

Medlemsmøde

Dansk Navneleksikon er et igangværende projekt som etablerer et web-leksikon med danske personnavne. Den første udgave af leksikonet inkluderer data om betydning og oprindelse for de hyppigste fornavne i Danmark i dag og bliver efter planen tilgængelig på nettet i løbet af 2021.

I foredraget redegøres der for tankerne bag leksikonets udformning både med hensyn til den igangværende første udgave og med hensyn til ønsker og planer om senere udgaver og udvidelser.

~ ~ ~

Link sendes til medlemmerne nogle dage før mødet. Andre interesserede kan få tilsendt linket ved henvendelse til Henrik Køhler Simonsen på hks.msc@cbs.dk.