Når ordbøgerne går på nettet i undervisningen

Med udgangspunkt i skoleordbog.dk fortæller Malte von Sehested fra Gyldendal om de overvejelser de har gjort sig om den pædagogiske brug af ordbøger i skolen, når ordbøgerne er digitale.

Hvilke krav stiller det til ordbogsdata, og hvilke udfordringer og muligheder giver det i en undervisningsmæssig sammenhæng?