Fra lydfil til ordbogsartikel i Ordbog over Dansk Talesprog (ODT)

v. Martin H. Hansen & Carsten Hansen

Opponent: Liisa Theilgaard

ODT er baseret på et korpus bestående af 1600 taletimer med primært sociolingvistiske interviews der i udskrevet form tæller næsten 7 mio. tokens. Ved foredraget vil vi præsentere 2-3 eksemplariske artikler i kategorien interjektioner der demonstrerer arbejdsgangen og de metodiske udfordringer redaktørerne skal håndtere. Fokuspunkterne vil være krydsfeltet mellem konventionaliserede og ikke-konventionaliserede udtryk, funktions-/betydningsopdeling samt lydklip og udvælgelseskriterier.

Præsentationen vil bygge på ordbogens nye hjemmeside, der netferniseres ved denne lejlighed.

Liisa Theilgaard vil agere opponent og stille opklarende og kritiske spørgsmål undervejs.

Mødet efterfølges af foreningens generalforsamling.