Kontroversielle ord i Den Danske Ordbog før og nu

ved Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Medlemsmøde

I de senere år har der været stigende opmærksomhed omkring Den Danske Ordbogs beskrivelse af ord der vedrører etniske minoriteter, køn, personer med handicap mv. Redaktionen får mange brugerhenvendelser angående disse ord, ligesom medierne har vist stor interesse for emnet.

I foredraget vil Lars Trap-Jensen redegøre for både praktiske og principielle leksikografiske overvejelser og komme ind på hvordan redaktionen forsøger at navigere i et undertiden hajfyldt farvand: Hvilke konkrete revideringsopgaver har diskussionen medført, hvilke nye tiltag er indført i det redaktionelle arbejde, hvordan prioriteres opgaverne, og hvilke problemer har det givet? 

Alle er velkomne.
Der vil blive serveret kaffe, te og kage i pausen.