Nordisk netordbog for børn

ved Pia Jarvad, hovedredaktør,
Dansk Sprognævn og Nordisk Sprogkoordination

Ordbogen er initieret af de nordiske sprognævns netværk under Nordisk Sprog­koordinations svanevinger. Formål er at udarbejde en netordbog for nordiske børn i alderen omkring 12 år. Netordbogen kommer i første omgang til at inde­holde danske, norske og svenske ord og fraser, og den vil kunne fungere som indgang til nordisk sprogfællesskab for børn med finsk, færøsk, grønlandsk, is­landsk og samisk modersmål og med et mindre kendskab til dansk, norsk eller svensk.

Ordbogen indeholder det centrale ordforråd for målgruppen, og brugeren kan søge på modersmålet eller målsproget og få oplysninger på modersmål, målsprog eller alle tre sprog. Ord og ordforklaringer kan læses, men også høres, idet op­læst redaktionel tekst indlægges. Netordbogen vil blive en gratis tjeneste på net­tet. Språkrådet i Norge er juridisk ansvarlig og har påtaget sig driftsopgaverne for Netværket for Sprognævnene i Norden, Torbjørg Breivik (Norge) er projekt­leder og redaktør for bokmål og nynorsk, Pia Jarvad (Danmark) er hovedredaktør og redaktør for dansk, og Birgitta Lindgren (Sverige) er redaktør for svensk. Desuden medvirker Jakob Halskov (Danmark) og Bodil Aurstad (Nordisk Sprogkoordination).

I oplægget vil jeg komme ind på de problemer et sådant arbejde har at for­holde sig til:

  • ordudvalg (det centrale ordforråd på ca. 3.000 ord - hvad er det?), lum­ske ord og falske venner, kulturbestemte ord
  • redaktionelle oplysninger
  • tresprogsordbog + indgang for fem andre sprog
  • ækvivalenter versus oversættelse

 

Vel mødt!