COR.SEM – en ny semantisk ordbog

Foredrag

ved Bolette Sandford Pedersen, Sanni Nimb, Sussi Olsen, Thomas Troelsgård, Ida Flörke og Nathalie Hau Sørensen.

Foredragsholderne vil præsentere COR.SEM, en ny semantisk ordbog der er udgivet på COR-projektets hjemmeside ordregister.dk og udviklet af DSL og CST i 2021-2023.

I ordbogen, der i første version indeholder mere end 30.000 lemmaer, beskrives betydningerne af størstedelen af de opslagsord der både er med i Retskrivningsordbogen, Den Danske Ordbog (DDO) og det danske WordNet DanNet.

COR.SEM er beregnet til sprogteknologisk anvendelse, og betydningsbeskrivelserne er derfor, som i DanNet, primært angivet vha. formelle værdier i form af en ontologisk type (fx ‘Human+Object+Occupation’ for lemmaet runeforsker) og et overbegreb (fx i dette tilfælde forsker), der samtidig er koblet til et synset i DanNet. Derudover kan betydningsbeskrivelsen være suppleret med fx en positiv eller negativ værdi eller med en frame-værdi fra Berkeley FrameNet, en international standard for semantisk rammebeskrivelse. Betydningerne er ofte også forsynet med eventuelle synonymer og citater fra DDO samt med en lille gruppe beslægtede ord fra Den Danske Begrebsordbog.

I foredraget vil de komme ind på de leksikografiske arbejdsmetoder i projektet, herunder arbejdet med at anvende DDO's finkornede betydningsinddeling som grundlag for en enklere ordbog med en mere grovkornet inddeling. De vil beskrive de forskellige oplysningstyper i COR.SEM, fx oplysninger om systematisk polysemi og lemmaets grad af flertydighed, og demonstrere hvordan man ud fra disse kan lave forskellige søgninger, fx til lingvistiske undersøgelser. Desuden vil de give eksempler på hvordan data kan anvendes sprogteknologisk. Endelig vil de sammenligne ordbogen med DanNet og DDO og diskutere hvilke oplagte muligheder der er for at udvide COR.SEM, både hvad leksikalsk dækningsgrad og oplysningstyper angår.


Alle er velkomne.  Der vil blive serveret kaffe og te i pausen.

Der er mulighed for online deltagelse. Link udsendes til medlemmerne før foredraget. Andre interesserede kan få tilsendt linket ved henvendelse til gudik@hum.ku.dk.