Besøg på lex.dk

Medlemsmøde

I dag er det i stor udstrækning nettet, der er det offentlige rum, vi lærer i, læser i og debatterer i. Gode og frit tilgængelige digitale videnskilder er afgørende for, at nettet ikke bliver et ekkokammer, hvor det er vanskeligt at finde og spore ophavet til fakta.

Lex.dk er en fælles digital platform for autoritativ viden, hvis hovedindhold består af Den Store Danske og Trap Danmark; en opdateret og troværdig kilde til at forstå Danmark og verden. Lex.dk giver elever i folkeskolen og gymnasiet samt studerende og alle danskere et fælles udgangspunkt for den demokratiske samtale. Kvalificeret, forskningsbaseret viden formidlet, så en 15-årig kan og vil læse det. Sitet bruges gennemsnitligt af flere end 1,2 millioner danskere hver måned og er særligt kendt af de unge under 29 år, hvor sitet også nyder en meget høj grad af tillid.

Vi vil gerne give jer et mere detaljeret billede af lex.dk og de udfordringer, vi står overfor. Og vi vil gerne præsentere lex.dk, hvordan sitet bruges, og hvordan vi arbejder med indholdet.