Retskrivningsordbogen 2012

ved Anita Ågerup Jervelund, Dansk Sprognævn, og Henrik Lorentzen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Den 9. november 2012 udkom 4. udgave af Retskrivningsordbogen (RO 2012), der er en helt ny og gennemrevideret udgave af 3. udgave. Dansk Sprognævn har haft brugervenligheden i fokus og har i den forbindelse foretaget en del ændringer og forbedringer. Der er fx indført flere bøjnings- og sammensætningsoplysninger, og der er givet mange eksempler på ordenes brug. Som noget nyt er mange opslagsord forsynet med identificerende betydningsoplysninger. Der er i RO 2012 også indført en række større retskrivningsændringer, som har været længe undervejs, og som er blevet diskuteret og godkendt i Sprognævnets repræsentantskab og i fagråd for retskrivning. Det drejer sig fx om ændringer i brugen af bindestreger (fra 7-trins-skala til 7-trinsskala og fra tank op-aftale til tank op-aftale/tank-op-aftale) og indførelse af valgfrihed mellem store og små bogstaver i appellativiske initialforkortelser (fra tv, it, BNP til tv/TV, it/IT, bnp/BNP).

En række af disse nyheder, forbedringer og ændringer vil vi komme ind på i vores foredrag, og vi vil i den forbindelse især diskutere RO 2012 som leksikografisk produkt og se på de leksikografiske implikationer RO 2012 har for andre ordbogsværker. Vi vil inddrage reaktioner fra brugerne og andre dele af offentligheden, og vi vil slutte af med nogle tanker om RO i fremtiden med løbende opdatering på nettet.

Anita Ågerup Jervelund er seniorkonsulent i Dansk Sprognævn og har været redaktør og projektleder på RO 2012.

Henrik Lorentzen er seniorredaktør i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og har under arbejdet med RO 2012 siddet i Sprognævnets repræsentantskab og i fagråd for retskrivning.