Studenterproducerede ordbøger med VIP-støtte

Lektor i persisk Claus Valling Pedersen fra ToRS (Institut for Tværkulturelle og regionale studier), Københavns Universitet

Sprogfagene på ToRS – og det er mange – har længe villet øge de studerendes fokus på deres målsprog, da der har været en tendens til at samfund, historie og religion fylder næsten det hele i de studerendes bevidsthed. Derfor vil vi nu som ét tiltag søsætte et ordbogsprojekt, elektroniske ordbøger, hvor de overbygningsstuderende får mulighed for at deltage i udarbejdelsen af ordbøger fra dansk til deres målsprog superviserede af VIP’er. Ordbogsarbejdet skal suppleres med et tværgående KA-kursus i leksikografi og praktisk ordbogsarbejde.

Foreløbig har fagene Arabisk, Tyrkisk, Hebraisk, Japansk, Polsk, Serbokroatisk, Moderne Indisk og Vestgrønlandsk meldt sig til projektet, og Center for Sprogteknologi er ved at udvikle en software, der kan håndtere alle skrifttyperne i de ovennævnte fags målsprog og de to skriveretninger.