Besøg hos Ordbogen A/S og foredrag ved Sven Tarp

Medlemsmøde

Medlemsmødet foregår hos Ordbogen A/S i Odense, hvor der vil være en rundvisning og en kort præsentation af virksomheden. Dernæst vil professor, dr.ling.merc., Sven Tarp holde et foredrag om fremtidens leksikografi. Han kommer ind på kriser og udfordringer i produktionen af ordbøger, og hvilken rolle leksikografiske data kan spille i fremtidens sprogværktøjer.