Ordbøger på håndholdte medier. Mobile ordbøger, nye muligheder - og krav

ved Jens Erlandsen, EMP AB

2010 var året hvor Apple lancerede iPad, og Android tog føringen som den mest solgte smartphone-platform.

Læseplader og tabletter, smartphones og mini-pc'er står for en sammensmeltning af medier og med en styrke vi ikke har set før - og næste skridt med internet-tv og mobilt tv er lige på trapperne. Hvad kommer det til at betyde for fremtidens ordbøger?

På internettet har ordbøgerne fået mere plads og nye præsentationsformer, og de næste skridt mod on-the-fly-komposition er allerede taget. Parallelt vokser udbuddet af gratis indhold "produceret med offentlig hjælp".

Dette kan udnyttes og suppleres på forskellig vis i mobile apper, der samtidig har sit eget sæt af muligheder og begrænsninger. Bliver appordbøger en succes, vil det betyde nye forretningsmodeller og føre til nye segmenteringer i markedet.

I denne præsentation vil jeg gennemgå:

  • hvordan det mobile marked ser ud, og hvordan det vil udvikle sig de næste par år.
  • hvilke overordnede løsninger og kombinationer af materiale, der findes.
  • et antal typiske udgivelser fra forskellige genrer, hvad er deres indhold, form og funktionalitet.

Afslutningsvis vil jeg se på hvordan de fremtidige markedsvilkår vil se ud, og hvad det kan komme til at betyde for "dansk leksikografi".