Den operative funktion: teoretisk beskrivelse og praktisk implementering

I foredraget vil Heidi Agerbo diskutere hvordan leksikografiske værktøjer bedst imødekommer moderne informationssøgeres behov for handlingsorienteret information.

Medlemsmøde

Det moderne samfund er karakteriseret af især følgende to komponenter: viden og teknologi. Folk har ekstremt nem adgang til mange data, hvilket især skyldes den teknologiske udvikling. Inden for få minutter kan man finde mobiltelefonen frem, gå online og spørge eller søge efter svar på sit informationsproblem. Hvis leksikografien fortsat skal spille en rolle i dette samfund, er den nødt til at følge med den teknologiske udvikling og være opmærksom på netop de behov, der opstår hos moderne informationssøgere. Det kan være fristende at implementere moderne teknologi i leksikografiske værktøjer uden ordentlige teoretiske overvejelser som fundament, men dette kan resultere i, at man i stedet for at hjælpe informationssøgerne udsætter dem for informationsoverflod eller inviterer dem ind i et kaotisk teknologicirkus. Funktionsteorien er en af få decideret leksikografiske teorier, der er formuleret inden for de senere år, og som kan bidrage til at udvikle moderne leksikografiske produkter og services. Der er dog stadig mange aspekter af denne teori, der er uudforskede. Et af disse er den operative funktion, der vedrører handlingsorienterede informationsbehov. I mit ph.d.-projekt har jeg derfor fokuseret på at undersøge og beskrive netop denne funktion samt implementere den i et leksikografisk koncept. Disse forskningsresultater vil jeg præsentere til LEDA-mødet i november.

Alle er velkomne.

Der vil blive serveret kaffe og te i pausen.