Sammen vækker vi dig til live! Om det genoptagne arbejde med Bornholmsk Ordbog

ved Alex Speed Kjeldsen

Medlemsmøde

I foredraget vil Alex Speed Kjeldsen fortælle om, hvordan man ved hjælp af crowdsourcing inden for de seneste år har formået at genoptage arbejdet på et videnskabeligt funderet bornholmsk ordbogsprojekt, som havde ligget i dvale siden 1940’erne.

Efter en kort redegørelse for projektets historie vil han fokusere på det praktiske arbejde de seneste 3-4 år. Hvad har de nået, hvordan har de grebet det an, hvad har de fokuseret på, og hvad er årsagen til disse fokusområder?

Undervejs vil han også demonstrere noget af funktionaliteten på ordbogens hjemmeside (bornholmskordbog.ku.dk) og fortælle om de umiddelbare fremtidsplaner. Hvis tiden tillader det, vil han afslutningsvis komme ind på, hvad man skal være særlig opmærksom på i et crowdsourcing baseret projekt som Bornholmsk Ordbog.


Alle er velkomne.

Der vil blive serveret kaffe og te i pausen.

Efter foredraget afholder LEDA samme sted den årlige generalforsamling.