Oversigt over forfattere og udvalgte titler

- herunder anmeldte forfattere
- sorteret efter efternavn/titel


A - B - C- D - E - F - G - H - I- J - K- L - M - N - O

P - Q - R- S - T- U - V- W - X- Y - Z- Æ - Ø - Å


A

Kend din leksikograf: Esben Alfort, Ankiro. LEDA-Nyt nr. 63.

Anna Garde: Anm.: Klæder skaber folk. Om layout i ordbøger ved Richard Almind og Henning Bergenholtz. LEDA-Nyt nr. 4.

Richard Almind: Homogenisering af et korpus. LEDA-Nyt nr. 9.

Pia Jarvad: Anm.: DanskOrdbogen. Redigeret af Henning Bergenholtz (hovedredaktør), Jette Pedersen, Vibeke Vrang og Richard Almind. Århus 1999. 1175 sider. LEDA-Nyt nr. 30.

Margrethe Heidemann Andersen: Ex on the beach – mere end blot underholdning. LEDA-Nyt nr. 70.

Lena Wienecke Andersen: Changes and chances. Dialektleksikografi i Wien 23.-28. juli 2012. LEDA-Nyt nr. 54.

Henrik Andersson: Anm.: Talemåder i dansk. Ordbog over idiomer af Stig Toftgaard Andersen. Munksgaard. København 1998. 419 sider. LEDA-Nyt nr. 28.

Torben Arboe Andersen: Anm.: Ordbog over det Danske Sprog. Supplement. Bd. 2: Bi - Dozer. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Gyldendal 1994. LEDA-Nyt nr. 20.

Torben Arboe Andersen: Anm.: Bent Jul Nielsen og Magda Nyberg: Ordbog over den danske dialekt i Angel med en indledning om dialektens udtrykssystem. C.A. Reitzels forlag. 1995. 602 sider. LEDA-Nyt nr. 23.

Henrik Andersson: Anm.: Danske talemåder ved Allan Røder. Gads Forlag. 616 sider. København 1998. LEDA-Nyt nr. 27.

Henrik Andersson: Anm.: Talemåder i dansk. Ordbog over idiomer af Stig Toftgaard Andersen. Munksgaard. København 1998. 419 sider. LEDA-Nyt nr. 28.

Mindeord: Henrik Andersson. LEDA-Nyt nr. 64.

Torben Arboe: Ordbog over det Danske Sprog. Supplement. Bind 5. Maabe-Øvrigheds-. (2005). Redaktører: Henrik Andersson, Else Bojsen og Vibeke Winge. LEDA-Nyt nr. 41.

Torben Arboe og Viggo Sørensen: Jysk Ordbog - præsentation af og kommentarer til netudgaven. LEDA-Nyt nr. 32.

Torben Arboe: Ordbog over det Danske Sprog. Supplement. Bind 5. Maabe-Øvrigheds-. (2005). Redaktører: Henrik Andersson, Else Boysen og Vibeke Winge. LEDA-Nyt nr. 41.

Torben Arboe: Anmeldelse af Lexicography in the 21st Century - in honour of Henning Bergenholtz. Red. Sandro Nielsen og Sven Tarp. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company 2009. Vol. 12 i Terminology and Lexicography Research and Practice (TLRP). LEDA-Nyt nr. 49.

Hans Arndt: Anlæg til Syntaktisk Analyse. LEDA-Nyt nr. 9.

Anna Garde: Paul Arnesen - endnu en islandsk excentriker i ordbogsverdenen. LEDA-Nyt nr. 18.

Jørg Asmussen: Korpusbaseret udvælgelse og prioritering af lemmakandidater. LEDA-Nyt nr. 64.

Jørg Asmussen: Mindeord over Ole Norling-Christensen. LEDA-Nyt nr. 28.

Bolette Sandford Pedersen og Jørg Asmussen: DanNet - fra ordbog til et leksikalsk-semantisk WordNet for dansk. LEDA-Nyt nr. 42.

Jørg Asmussen, Laurids Kristian Fahl, Jonas Jensen, Henrik Lorentzen, Agnes Aggergaard Juhl Mikkelsen, Sanni Nimb, Karen Skovgaard-Petersen, Lars Trap-Jensen & Thomas Troelsgård: Om behandlingen af ordet frigid i Den Danske Ordbog. LEDA-Nyt nr. 73.

Patrick Leroyer og Marcin Overgaard Ptaszynski: Anmeldelse af B.T. Sue Atkins og Michael Rundell: The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford University Press, 2008. LEDA-Nyt nr. 48.

Pia Jarvad: Anm.: Dansk-engelsk Ordbog. Undervisning. Af Jens Axelsen. Sproglig konsulent W. Glyn Jones. Gyldendal 1990. LEDA-Nyt nr. 6.

Jens Axelsen: Anm.: Gitte Baunebjerg Hansen: Artikelstruktur im zweisprachigen Wörterbuch, set fra en ordbogsforfatters synsvinkel. LEDA-Nyt nr. 7.

Jens Axelsen: Anm.: Clausens Tekniske Ordbøger, Dansk-Engelsk, udarbejdet i samarbejde med Fonden for Fagsproglig Leksikografi, Handelshøjskolen i København, Grafisk Forlag 1990, 379 s. LEDA-Nyt nr. 9.

Jens Axelsen: Anm.: Politikens Synonymordbog, redaktør Allan Karker, 10. udgave, 1991, 354 s. LEDA-Nyt nr. 10.

Jens Axelsen: Metaleksikografi - 3 slags. LEDA-Nyt nr. 15.

Jens Axelsen: Anm.: Medicinsk Ordbog, Dansk Engelsk, Engelsk Dansk af Morten Pilegaard og Helge Baden. 913 sider, Gads Forlag. LEDA-Nyt nr. 16.

Jens Axelsen: Anm.: Cambridge International Dictionary. Editor-in-Chief Paul Procter. Cambridge University Press 1995. LEDA-Nyt nr. 19.

Mindeord: Jens Axelsen. LEDA-Nyt nr. 66.

Anna Braasch: Anm.: Jens Axelsen: En rød klassiker. Dansk-Engelsk Ordbog 1845-1995. Udgivet af Gyldendal, 1995. LEDA-Nyt nr. 21.

Jens Axelsen: Bemærkninger til anmeldelsen af Gyldendals Røde Dansk-Engelsk Ordbog i sidste nummer af Nyhedsbrevet. LEDA-Nyt nr. 23.

Lise Mourier og Sandro Nielsen: Anmeldelse af Jens Axelsen: Dansk-Engelsk Ordbog. Under medvirken af sproglig konsulent W. Glyn Jones. Gyldendals Røde Ordbøger, 11. udgave, 2007. LEDA-Nyt nr. 46.

Lise Horneman Hansen: Anm.: Mirja Azeem: Dansk-Finsk Ordbog. Munksgaards Store ordbøger, 1993. 869 sider. LEDA-Nyt nr. 13.
Til toppen

B

Jens Axelsen: Anm.: Medicinsk Ordbog, Dansk Engelsk, Engelsk Dansk af Morten Pilegaard og Helge Baden. 913 sider, Gads Forlag. LEDA-Nyt nr. 16.

Anna Garde: Anm.: Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog. Redigeret af Bente Bang under medvirken af Chr. Becker-Christensen og P. Widell. 747 sider. Politikens Forlag 1994. LEDA-Nyt nr. 16.

Karl Hårbøl: Om Omvendt Fremmedordbog af Jørgen Bang og Karl Hårbøl. Munksgards Forlag, København 1991. 249 s. LEDA-Nyt nr. 13.

Karen Wulff: Anm.: Arabisk-dansk ordbog - Qamus 'arabi-danmarki/ ved Martine Pétrod og Fuad Barzenji. 754 sider. Gads Forlag. 1997. LEDA-Nyt nr. 25.

Simonetta Battista: Mindeord: Ordbogsredaktør Christopher Sanders. LEDA-Nyt nr. 56.

Simonetta Battista og Ellert Thor Johansson: Ordbog over det norrøne prosasprog 2004-2014 - fra trykt udgave til netversion LEDA-Nyt nr. 57.

Kend din leksikograf: Simonetta Battista. LEDA-Nyt nr. 74.

Gitte Baunebjerg: Eftermæle: Helene Malige-Klappenbach. LEDA-Nyt nr. 22.

Christian Becker-Christensen og Peter Widell: Omtale af arbejdet med Nudansk Ordbog, 14. udgave. Politikens Forlag. LEDA-Nyt nr. 6.

Pia Jarvad: Anm.: Politikens Forkortelsesordbog, af Christian Becker-Christensen, Politikens Forlag, København 1991, 307 s. LEDA-Nyt nr. 10.

Anna Garde: Anm.: Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog. Redigeret af Bente Bang under medvirken af Chr. Becker-Christensen og P. Widell. 747 sider. Politikens Forlag 1994. LEDA-Nyt nr. 16.

Christian Becker-Christensen: Mesterlære set fra mesterens side. LEDA-Nyt nr. 19.

Gerhard Boysen: Anmeldelse: Politikens Nudansk Leksikon. Politikens Forlag, 2002, 1398 sider. Medfølgende cd-rom. Hovedredaktører: Bolette Rud. Pallesen, Christian Becker-Christensen. LEDA-Nyt nr. 35.

Christian Becker-Christensen: Den Danske Ordbog - Oplæg ved medlemsmødet 28-04-2004. LEDA-Nyt nr. 38.

Kirsten Sydendal: Anmeldelse af Politikens Nudansk Ordbog med etymologi, 3. udgave. Politikens Forlag, 2005. Medfølgende cd-rom. Hovedredaktør: Christian Becker-Christensen. LEDA-Nyt nr. 40.

Christian Becker-Christensen: Betydningsangivelser i Retskrivningsordbogen 2012 – replik til Pingpong om Retskrivningsordbogen 2012, LEDA-Nyt nr. 55 – marts 2013. LEDA-Nyt nr. 56.

Anna Garde: Anm.: Klæder skaber folk. Om layout i ordbøger ved Richard Almind og Henning Bergenholtz. LEDA-Nyt nr. 4.

Henning Bergenholtz: Udvælgelse af tekster til DK87-90. LEDA-Nyt nr. 9.

Anna Braasch: Anm.: Rakibolana Malagasy-Alema / Madagassisch-Deutsches Wörterbuch. Udgivet af Henning Bergenholtz. 653 s. Antananarivo 1991. LEDA-Nyt nr. 10.

Poul Lindegård Hjorth: Anm.: Henning Bergenholtz: Dansk Frekvensordbog. Baseret på danske romaner, ugeblade og aviser 1987-1990. G.E.C. Gads forlag, 1992, 1445 s. LEDA-Nyt nr. 12.

Henning Bergenholtz: Ordbøger skal anmeldes af fagfolk. LEDA-Nyt nr. 14.

Anna Braasch: Anm.: Henning Bergenholtz og Sven Tarp: Manual i Fagleksikografi. Udarbejdelse af fagordbøger - problemer og løsningsforslag. Med bidrag af Grete Duvå, Anna-Lise Laursen, Hans Kristian Mikkelsen, Sandro Nielsen, Ole Norling-Christensen, Jette Pedersen. 320 sider. Forlaget Systime. LEDA-Nyt nr. 16.

Pia Jarvad: Anm.: DanskOrdbogen. Redigeret af Henning Bergenholtz (hovedredaktør), Jette Pedersen, Vibeke Vrang og Richard Almind. Århus 1999. 1175 sider. LEDA-Nyt nr. 30.

Henning Bergenholtz: Den Danske Ordbog er en helt ny ordbog i seks store bind. LEDA-Nyt nr. 37.

Henning Bergenholtz: Ny dansk disputats med forslag til en generel metaleksikografisk teori. LEDA-Nyt nr. 42.

Torben Arboe: Anmeldelse af Lexicography in the 21st Century - in honour of Henning Bergenholtz. Red. Sandro Nielsen og Sven Tarp. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company 2009. Vol. 12 i Terminology and Lexicography Research and Practice (TLRP). LEDA-Nyt nr. 49.

Henrik Bergstrøm-Nielsen: Gyldendals store Tysk-Dansk Ordbog. LEDA-Nyt nr. 41.

Vibeke Winge: Tysk-Dansk Ordbog - af Henrik Bergstrøm-Nielsen, Peter Jürgensen, Preben Späth under medvirken af Birgit Lohse. Gyldendal 2005. LEDA-Nyt nr. 41.

Marie Bilde, Erik Henz Kjeldsen & Jørgen Nørby Jensen: Lex.dk – danskernes vidensportal. LEDA-Nyt nr. 73.

Nils Bjervig: De mindste ordbøger - et marked i bevægelse. LEDA-Nyt nr. 35.

Lene Schøsler: Anm.: Andreas Blinkenberg og Poul Højbye: Fransk-dansk ordbog 1-2. Hovedredaktør: Professor, dr. phil. Jens Rasmussen. 3. udgave, 2100 sider. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, København 1997. LEDA-Nyt nr. 26.

Frede Boje: Mindeord: Hans-Peder Kromann. LEDA-Nyt nr. 17.

Anna Braasch og Frede Boje: Erfaringer med excerpering af sprogbrugseksempler fra DK87-90. LEDA-Nyt nr. 9.

Torben Arboe: Ordbog over det Danske Sprog. Supplement. Bind 5. Maabe-Øvrigheds-. (2005). Redaktører: Henrik Andersson, Else Bojsen og Vibeke Winge. LEDA-Nyt nr. 41.

Jan Katlev: Anm.: Kjeld Kristensen, Else Bojsen og Pernille Folkmann: Svensk-Dansk Ordbog. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, JP/Politikens Forlagshus, 2010, 1183 s. LEDA-Nyt nr. 52.

Anna Duekilde: Mindeord: Kaj Bom, 1914-92. LEDA-Nyt nr. 12.

Ole Norling-Christensen: Mindeord: Egon Bork, 6. januar 1989. LEDA-Nyt nr. 1.

Gerhard Boysen: Anmeldelse: Politikens Nudansk Leksikon. Politikens Forlag, 2002, 1398 sider. Medfølgende cd-rom. Hovedredaktører: Bolette Rud. Pallesen, Christian Becker-Christensen. LEDA-Nyt nr. 35.

Anna Braasch: Om ordbøger. LEDA-Nyt nr. 6.

Anna Braasch og Frede Boje: Erfaringer med excerpering af sprogbrugseksempler fra DK87-90. LEDA-Nyt nr. 9.

Anna Braasch: Anm.: Rakibolana Malagasy-Alema / Madagassisch-Deutsches Wörterbuch. Udgivet af Henning Bergenholtz. 653 s. Antananarivo 1991. LEDA-Nyt nr. 10.

Anna Braasch: Anm.: Henning Bergenholtz og Sven Tarp: Manual i Fagleksikografi. Udarbejdelse af fagordbøger - problemer og løsningsforslag. Med bidrag af Grete Duvå, Anna-Lise Laursen, Hans Kristian Mikkelsen, Sandro Nielsen, Ole Norling-Christensen, Jette Pedersen. 320 sider. Forlaget Systime. LEDA-Nyt nr. 16.

Anna Braasch: Anm.: Juridisk ordbog spansk-dansk af Torben Henriksen. 440 s. G.E.C. Gads Forlag 1991. LEDA-Nyt nr. 17.

Anna Braasch: Anm.: Juridisk ordbog engelsk-dansk af Helle Pals Frandsen. 208 s. G.E.C. Gads Forlag. LEDA-Nyt nr. 17.

Anna Braasch: Anm.: Cambridge International Dictionary of English. Cambridge University Press, 1995. Editor-in-Chief: Paul Procter. LEDA-Nyt nr. 19.

Anna Braasch: Anm.: Jens Axelsen: En rød klassiker. Dansk-Engelsk Ordbog 1845-1995. Udgivet af Gyldendal, 1995. LEDA-Nyt nr. 21.

Anna Braasch: En stor dansk sprogteknologisk ordbog – et nationalt projekt. LEDA-Nyt nr. 23.

Anna Braasch: Svenskt Språkbruk. Ordbok över konstruktioner och Fraser. Utarbetad av Svenska Språknämnden. Norstedts Ordbok 2003. LEDA-Nyt nr. 38.

Anna Braasch og Sussi Olsen: Den SprogTeknologiske Ordbase (STO) for dansk - Leksikografiske aspekter. LEDA-Nyt nr. 39.

Anna Braasch: Anmeldelse af Dictionary Visions, Research and Practice. Selected Papers from the 12th International Symposium on Lexicography, Copenhagen 2004. Red. Henrik Gottlieb og Jens Erik Mogensen. LEDA-Nyt nr. 46.

Anna Braasch: Om dansk leksikografi i "International Handbook of Modern Lexis and Lexicography" (MLL). LEDA-Nyt nr. 58.

Søren Brandt og Jens Ørnfeldt Thomsen: FICTION - En fritekst database. LEDA-Nyt nr. 9.

Søren Brandt: Resume af indlæg om Dansk Homograf-Ordbog. 20.000 flertydige ordformer. Hans Reitzel 1986, 192 s. LEDA-Nyt nr. 13.

Sabine Kirchmeier-Andersen: Kommentar til Søren Brandt: Dansk Homograf-Ordbog. LEDA-Nyt nr. 13.

Lars Brink: A plaintiff gone astray. En kommentar til anmeldelsen af Dansk-Engelsk Ordbog, 11. udgave, Gyldendal, i LEDA-Nyt nr. 46. LEDA-Nyt nr. 47.

Lise Mourier og Sandro Nielsen: Replik til kommentar af Lars Brink i LEDA-Nyt nr. 47 LEDA-Nyt nr. 48.

Lars Brink: Begrebet 'begreb' i begrebsordbøger og udenfor. LEDA-Nyt nr. 52.

Lars Brink: Ord-transformation. LEDA-Nyt nr. 70.

Agnete Berg Nielsen: Anm.: Henrik Brockdorff og John Kok Petersen: Catalansk-Dansk Ordbog. LEDA-Nyt nr. 21.

John Kousgård Sørensen: Jenssens Ordbog for Gartnere og Botanikere ved Erik Bruun, 15 + 311 s., G.E.C. Gads Forlag, 6. udgave, 1. oplag. 1995. LEDA-Nyt nr. 20.
Til toppen

C

Torben Christiansen: Fra redaktørens værksted - om færdigredigeringen af stor Tysk-Dansk Ordbog. LEDA-Nyt nr. 41.

Torben Christiansen: Appen er landet – ny dansk slangordbog. LEDA-Nyt nr. 55.

Heidi Agerbo Christensen: Den operative funktion: teoretisk beskrivelse og praktisk implementering. LEDA-Nyt nr. 69.

Jens Axelsen: Anm.: Clausens Tekniske Ordbøger, Dansk-Engelsk, udarbejdet i samarbejde med Fonden for Fagsproglig Leksikografi, Handelshøjskolen i København, Grafisk Forlag 1990, 379 s. LEDA-Nyt nr. 9.

Peter Colliander: Den nye tyske ortografi. LEDA-Nyt nr. 22.

Caspar Curdt-Christiansen: Dansk-Græsk Ordbog af Rolf Hesse, Patakis Publications, 2008 (distribueres i Danmark af Museum Tusculanums Forlag). LEDA-Nyt nr. 47.
Til toppen

D

Christian Michelsen og Inge-Lise Dalager: Korpus i praksis. LEDA-Nyt nr. 9.

Henrik Selsøe Sørensen: Anm.: Gyldendals Røde Ordbøger: Fransk-dansk (9. udgave) af N. Chr. Sørensen ved Inge-Lise Dalager. LEDA-Nyt nr. 25.

DanNet - Dansk wordnet som open source. LEDA-Nyt nr. 48.

Philip Diderichsen og Anne Kjærgaard: ROhist – hvem er brugerne, og hvad laver de på www.rohist.dk? LEDA-Nyt nr. 62.

Anna Duekilde: Mindeord: Kaj Bom, 1914-92. LEDA-Nyt nr. 12.

Anna Duekilde: Ordbog over det danske Sprog. Supplement. LEDA-Nyt nr. 12.

Anna Braasch: Anm.: Henning Bergenholtz og Sven Tarp: Manual i Fagleksikografi. Unarbejdelse af fagordbøger - problemer og løsningsforslag. Med bidrag af Grete Duvå, Anna-Lise Laursen, Hans Kristian Mikkelsen, Sandro Nielsen, Ole Norling-Christensen, Jette Pedersen. 320 sider. Forlaget Systime. LEDA-Nyt nr. 16.
Til toppen

E

Guðrun Eysturlið: Donsk-Føoysk Orðabók, 3. udgave. LEDA-Nyt nr. 22.

Birgit Eggert og Bo Nissen Knudsen: Fornavne og relationer. Et nyt dansk personnavneleksikon. LEDA-Nyt nr. 72.
Til toppen

F

Laurids Fahl, Ken Farø, Jan Heegård og Henrik Lorentzen: Tre retskrivningsordbøger - hvad skal vi med dem? Retskrivningsordbogen, 3. udgave. Dansk Sprognævn og Aschehoug, 2001. Politikens Retskrivningsordbog, 1. udgave Politikens Forlag 2001. Retskrivningsordbog, 2. udgave, Gyldendal 2001. LEDA-Nyt nr. 33.

Laurids Fahl og Jan Heegård: Får vi de opslagsord vi fortjener? LEDA-Nyt nr. 33.

Laurids Kristian Fahl og Ida Elisabeth Mørch: sproget.dk –10 år og mange brugere senere. LEDA-Nyt nr. 65.

Ida Elisabeth Mørch og Laurids Kristian Fahl: Webformidling af sproglig viden - om tilblivelsen af sproget.dk. LEDA-Nyt nr. 45.

Ida Elisabeth Mørch og Laurids Kristian Fahl: Drukner vi i succes? Et kig ned i et af sproget.dk's maskinrum. LEDA-Nyt nr. 58.

Jørg Asmussen, Laurids Kristian Fahl, Jonas Jensen, Henrik Lorentzen, Agnes Aggergaard Juhl Mikkelsen, Sanni Nimb, Karen Skovgaard-Petersen, Lars Trap-Jensen & Thomas Troelsgård: Om behandlingen af ordet frigid i Den Danske Ordbog. LEDA-Nyt nr. 73.

Ken Farø: Konkurrerende retskrivningsordbøger og morfologi. LEDA-Nyt nr. 33.

Laurids Fahl, Ken Farø, Jan Heegård og Henrik Lorentzen: Tre retskrivningsordbøger - hvad skal vi med dem? Retskrivningsordbogen, 3. udgave. Dansk Sprognævn og Aschehoug, 2001. Politikens Retskrivningsordbog, 1. udgave Politikens Forlag 2001. Retskrivningsordbog, 2. udgave, Gyldendal 2001. LEDA-Nyt nr. 33.

Ken Farø: Ortografi og empiri: konsonantfordobling eller ej? LEDA-Nyt nr. 34.

Ken Farø: Idiomækvivalens i hovedet, i virkeligheden og i ordbogen. LEDA-Nyt nr. 44.

Ken Farø og Erla Hallsteinsdóttir: Frasemer her, der og alle vegne: Faglig rapport fra EUROPHRAS 08 og DANFRAS 08. LEDA-Nyt nr. 46.

Ken Farø: Sprogstuderende og tosprogsordbøger - Et impressionistisk studie. LEDA-Nyt nr. 50.

Ken Farø: En nævefuld metaleksikografi. LEDA-Nyt nr. 51.

Ken Farø: En videnskab for sig: Dansk Selskab for Fraseologi ser dagens lys. LEDA-Nyt nr. 35.

Ken Farø: Partileksikografi dansk-tysk - Nogle problemtyper og et koncept. LEDA-Nyt nr. 52.

Ken Farø og Liisa Theilgaard: Kend din leksikograf: Lotte Follin, Gyldendal.  LEDA-Nyt nr. 52.

Kend din leksikograf: Ken Farø, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns InstitutLEDA-Nyt nr. 62.

Ruth Feil og Lotte Weilgaard: NorNa - begrebsindeks og søgegrænseflade. LEDA-Nyt nr. 40.

Jan Katlev: Anm.: Kjeld Kristensen, Else Bojsen og Pernille Folkmann: Svensk-Dansk Ordbog. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, JP/Politikens Forlagshus, 2010, 1183 s. LEDA-Nyt nr. 52.

Lotte Follin og Marie Bilde Rasmussen: Gyldendals onlineordbøger på http://ordbog.gyldendal.dk. LEDA-Nyt nr. 30.

Lotte Follin: En nordistpessimist drager nordpå. LEDA-Nyt nr. 44.

Ken Farø og Liisa Theilgaard: Kend din leksikograf: Lotte Follin, Gyldendal. LEDA-Nyt nr. 52.

Anna Braasch: Anm.: Juridisk ordbog engelsk-dansk af Helle Pals Frandsen. 208 s. G.E.C. Gads Forlag. LEDA-Nyt nr. 17.

Henrik Galberg Jacobsen: Anm.: Lars G. Frosterud: Franske forkortelser. Grafisk, 1993. LEDA-Nyt nr. 16.
Til toppen

G

Anna Garde: Anm.: Klæder skaber folk. Om layout i ordbøger ved Richard Almind og Henning Bergenholtz. LEDA-Nyt nr. 4.

Anna Garde: Forfatterens og forlagets forhold til ordbogsanmeldelser. LEDA-Nyt nr. 14.

Anna Garde: Anm.: Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog. Redigeret af Bente Bang under medvirken af Chr. Becker-Christensen og P. Widell. 747 sider. Politikens Forlag 1994. LEDA-Nyt nr. 16.

Anna Garde: Paul Arnesen - endnu en islandsk excentriker i ordbogsverdenen. LEDA-Nyt nr. 18.

Anna Garde: Anm.: Kulturens gesandter. Fremmedordene i dansk af Erik Hansen og Jørn Lund. Munksgaards Sprogserie, 1994. LEDA-Nyt nr. 19.

Anna Garde: Erfaringer under arbejdet med 2. udgave af Gads svensk-dansk/dansk-svensk ordbog - og forsøg med en bidirektional ordbog. LEDA-Nyt nr. 31.

Birthe Gawinski: Spansk mad - en illustreret onlineordbog (http://spanskmad.gawinski.dk). LEDA-Nyt nr. 40.

Harald Gettrup: Anmeldelse: Dansk-fransk ordbog. 7. udgave. I serien Gyldendals Røde Ordbøger. Ved Else Juul Hansen, Henrik Hovmark, Kirsten Jeppesen Kragh, Birgit Schlifer. LEDA-Nyt nr. 34.

Henrik Gottlieb: Til og fra dansk. En anmeldelse af to letsværvægtere: Gyldendals "lille" røde Dansk-Engelsk Ordbog og Munksgaards (grønne) Engelsk-dansk ordbog. LEDA-Nyt nr. 22.

Anna Braasch: Anmeldelse af Dictionary Visions, Research and Practice. Selected Papers from the 12th International Symposium on Lexicography, Copenhagen 2004. Red. Henrik Gottlieb og Jens Erik Mogensen. LEDA-Nyt nr. 46.

Henrik GottliebDet danske bidrag til anglicisme-databasen GLAD: Om definitioner, lemmaselektion og balancegangen mellem intuition, ordbøger og korpora. LEDA-Nyt nr. 75.

Arne Hamburger: Anm.: Gubbas juridiske ordbøger mellem dansk og tysk. LEDA-Nyt nr. 18.

Asgerd Gudiksen: Referat fra 8. Nordiske Dialektologkonference, Århus 2006. LEDA-Nyt nr. 42.

Asgerd Gudiksen: Rapport om 10. Konference om Leksikografi i Norden. Tammerfors 3.-5. juni 2009. LEDA-Nyt nr. 48.

Asgerd Gudiksen: Mindeord: Pensioneret universitetslektor og ordbogsredaktør Finn Køster, 20. august 1939 - 21. januar 2012. LEDA-Nyt nr. 53.

Kend din leksikograf: Asgerd Gudiksen, Ømålsordbogen. LEDA-Nyt nr. 53.

Asgerd Gudiksen: Mindeord. Rolf Hesse 4.12 1938 – 30.7.2020. LEDA-Nyt nr. 70.

Til toppen

H

Ken Farø og Erla Hallsteinsdóttir: Frasemer her, der og alle vegne: Faglig rapport fra EUROPHRAS 08 og DANFRAS 08. LEDA-Nyt nr. 46.

Jakob Halskov: Rapport om konferencen eLexicography in the 21st century: new challenges, new applications Louvain-la-Neuve, Belgien, 22.-24. oktober 2009. LEDA-Nyt nr. 49.

Arne Hamburger: Den store nye tyske ordbog. LEDA-Nyt nr. 18.

Arne Hamburger: Anm.: Gubbas juridiske ordbøger mellem dansk og tysk. LEDA-Nyt nr. 18.

Arne Hamburger: Anm.: Bent Jørgensen: Storbyens Stednavne, Gyldendal 1999, 348 s. LEDA-Nyt nr. 29.

Carsten Hansen: Erfaringer med DK-Korporaerne. LEDA-Nyt nr. 9.

Carsten Hansen: Selektiv anmeldelse af K.T. Thomsen: tysk kombi dansk-tysk tysk-dansk. Gads Forlag 2000. LEDA-Nyt nr. 32.

Carsten Hansen: Lexicom Masterclass - nu osse i København! LEDA-Nyt nr. 38.

Carsten Hansen: Almen og datamatisk leksikografi i Toscana. LEDA-Nyt nr. 38.

Carsten Hansen: Skoleordbog Tysk - netversion. LEDA-Nyt nr. 44.

Carsten Hansen: Fra lydfil til ordbogsartikel i Ordbog over Dansk Talesprog (ODT). LEDA-Nyt nr. 58.

Kend din leksikograf: Carsten Hansen, Sprogforandringscentret. LEDA-Nyt nr. 61.

Anna Garde: Anm.: Kulturens gesandter. Fremmedordene i dansk af Erik Hansen og Jørn Lund. Munksgaards Sprogserie, 1994. LEDA-Nyt nr. 19.

Harald Gettrup: Anmeldelse: Dansk-fransk ordbog. 7. udgave. I serien Gyldendals Røde Ordbøger. Ved Else Juul Hansen, Henrik Hovmark, Kirsten Jeppesen Kragh, Birgit Schlifer. LEDA-Nyt nr. 34.

Jens Axelsen: Anm.: Gitte Baunebjerg Hansen: Artikelstruktur im zweisprachigen Wörterbuch, set fra en ordbogsforfatters synsvinkel. LEDA-Nyt nr. 7.

Inger Schoonderbeek Hansen: Dansk-Hollandsk Ordbog og Hollandsk-Dansk Ordbog. Gyldendals Røde Ordbøger 1. udgave, 1. oplag, København 2004. LEDA-Nyt nr. 39.

Inger Schoonderbeek Hansen: Jysk Ordbog - Fortid, nutid og fremtid (http://www.jyskordbog.dk). LEDA-Nyt nr. 40.

Inger Schoonderbeek Hansen: 8. Konference om Leksikografi i Norden - Sønderborg 2005. LEDA-Nyt nr. 40.

Inger Schoonderbeek Hansen: Nordisk Forening for Leksikografis symposium om ordforbindelser i ensprogede nordiske ordbøger.Schæffergården, 16.-18. januar 2009. LEDA-Nyt nr. 47.

Inger Schoonderbeek Hansen: Rapport fra EURALEX 2010 i Leeuwarden, Nederland. LEDA-Nyt nr. 50.

Inger Schoonderbeek Hansen: Anm.:Loránd-Levente Pálfi, under medvirken af Johnny Finnsøn Lindholm, 2. udg., København: Frydenlund 2010, isbn 978-87-7887-976-9, 640 sider. LEDA-Nyt nr. 52.

Johan Windfeld Hansen: Professor, dr. phil. Jens Rasmussen, 80 år. LEDA-Nyt nr. 21.

Lise Horneman Hansen: Anm.: Mirja Azeem: Dansk-Finsk Ordbog. Munksgaards Store ordbøger, 1993. 869 sider. LEDA-Nyt nr. 13.

Jørgen Harrit: Lidt om russisk-dansk og dansk-russisk ordbog. LEDA-Nyt nr. 2.

Kend din leksikograf: Anna Sofie HartlingLEDA-Nyt nr. 72.

Laurids Fahl, Ken Farø, Jan Heegård og Henrik Lorentzen: Tre retskrivningsordbøger - hvad skal vi med dem? Retskrivningsordbogen, 3. udgave. Dansk Sprognævn og Aschehoug, 2001. Politikens Retskrivningsordbog, 1. udgave Politikens Forlag 2001. Retskrivningsordbog, 2. udgave, Gyldendal 2001. LEDA-Nyt nr. 33.

Laurids Fahl og Jan Heegård: Får vi de opslagsord vi fortjener? LEDA-Nyt nr. 33.

Jan Heegård: Frasar.net - En dansk-islandsk sproghjælp. LEDA-Nyt nr. 52.

Peter Juel Henrichsen: Elastiske sonoranter – leksikografiske udfordringer omkring den danske selvlyd. LEDA-Nyt nr. 68.

Berit Heer Henriksen: Mesterlære set fra lærlingens side. LEDA-Nyt nr. 19.

Anna Braasch: Anm.: Juridisk ordbog spansk-dansk af Torben Henriksen. 440 s.. G.E.C. Gads Forlag 1991. LEDA-Nyt nr. 17.

Lina Henriksen & Sussi Olsen: Nordterm-konferencen 11.-14. juni 2019 – Om terminologiens rolle i sprogtekniske applikationer. LEDA-Nyt nr. 68.

Lina Henriksen & Sussi Olsen: FedTerm skal samle hele EU's terminologi i én platform. LEDA-Nyt nr. 71.

Caspar Curdt-Christiansen: Dansk-Græsk Ordbog af Rolf Hesse, Patakis Publications, 2008 (distribueres i Danmark af Museum Tusculanums Forlag). LEDA-Nyt nr. 47.

Rolf Hesse: Græsk leksikografi 1: Oldgræsk. LEDA-Nyt nr. 60.

Rolf Hesse: Græsk leksikografi 2: Nygræsk. LEDA-Nyt nr. 61.

Ebba Hjorth: Nekrolog. Suaviter in modo. I anledning af professor,dr.phil. Poul Lindegård Hjorths død den 21. maj 1998. LEDA-Nyt nr. 26.

Ebba Hjorth: En velfungerende u-ordbog med skønhedspletter. Anmeldelse af Eva Meile og Birgit Meister: Salmeordbogen. Salmernes ord og udtryk forklaret i et nutidigt sprog. (Borgen 2007, 586 sider). LEDA-Nyt nr. 45.

Eva Meile og Birgit Meister: Tydninger og tolkninger. Kommentar til Ebba Hjorths anmeldelse af Salmeordbogen. LEDA-Nyt nr. 45.

Loránd- Levente Pálfi: Hurtigere Heste? En kommentar til Ebba Hjorths anmeldelse af Salmeordbogen i LEDA-Nyt nr. 45. LEDA-Nyt nr. 46.

Ebba Hjorth og Merete K. Jørgensen: Seminar om historisk leksikografi. LEDA-Nyt nr. 50.

Ebba Hjorth: Indlæg ved LEDAs 25 års-jubilæumsseminar.  LEDA-Nyt nr. 56.

Poul Lindegård Hjorth: Anm.: Henning Bergenholtz: Dansk Frekvensordbog. Baseret på danske romaner, ugeblade og aviser 1987-1990. G. E. C. Gads forlag, 1992, 1445 s. LEDA-Nyt nr. 12.

Poul Lindegård Hjorth: Anm.: Egil Pettersen: Bergensordboken. Ord - uttrykk - vendinger og begrep i Bergens bymål. Alma Mater Forlag AS, Bergen, 1991. 206 s. LEDA-Nyt nr. 12.

Poul Lindegård Hjorth: Om at anmelde ordbøger i fagtidsskrifter. LEDA-Nyt nr. 14.

Ebba Hjorth: Nekrolog. Suaviter in modo. I anledning af professor,dr.phil. Poul Lindegård Hjorths død den 21. maj 1998. LEDA-Nyt nr. 26.

Henrik Holmboe: Om Leda. LEDA-Nyt nr. 4.

Henrik Holmboe: ERASMUS-uddannelse i leksikografi. LEDA-Nyt nr. 5.

Henrik Holmboe: Statistiske resultater af arbejdet med DK87-90. LEDA-Nyt nr. 9.

Hanne Ruus: Anm.:Danske bogstavpar, af Ingeborg Mohr, Knud Brant Nielsen og Henrik Holmboe, Munksgaards Ordbøger 1991. LEDA-Nyt nr. 10.

Henrik Holmboe: Spin off-ordbøger. Dans Radiærordbog og Danske Bogstavpar. LEDA-Nyt nr. 13.

Henrik Holmboe: Løst og fast – LEDA 25 år – lyst og fest. LEDA-Nyt nr. 56.

Henrik Holmboe: De ungarske ordbøger. Præciseringer og tilføjelser. LEDA-Nyt nr. 60.

Henrik HolmboeEt par ord om det albanske alfabet. LEDA-Nyt nr. 73.

Harald Gettrup: Anmeldelse: Dansk-fransk ordbog. 7. udgave. I serien Gyldendals Røde Ordbøger. Ved Else Juul Hansen, Henrik Hovmark, Kirsten Jeppesen Kragh, Birgit Schlifer. LEDA-Nyt nr. 34.

Henrik Hovmark: CorDiale - nyt talesprogskorpus på nettet. LEDA-Nyt nr. 37.

Henrik Hovmark: Anmeldelse af Den Danske Ordbog - en statusrapport. LEDA-Nyt nr. 37.

Henrik Hovmark: Rapport fra LEDA-udflugt til Svenska Akademiens ordbok (SAOB) i Lund. LEDA-Nyt nr. 42.

Henrik Hovmark: Typiske ytringssituationer – leksikografisk repræsentation og funktion. LEDA-Nyt nr. 45.

Kend din leksikograf: Henrik Hovmark, Ømålsordbogen. LEDA-Nyt nr. 67.

Henrik Hovmark & Sussi Olsen: The Future of Academic Lexicography: Linguistic Knowledge Codification in the Era of Big Data and AI. LEDA-Nyt nr. 69.

Jens Erik Mogensen: Mindeord: Karl Hyldgaard-Jensen. LEDA-Nyt nr. 17.

Adam Hyllested: Rapport fra Euralex. LEDA-Nyt nr. 38.

Lene Schøsler: Anm.: Andreas Blinkenberg og Poul Højbye: Fransk-dansk ordbog 1-2. Hovedredaktør: Professor, dr. phil. Jens Rasmussen. 3. udgave, 2100 sider. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, København 1997. LEDA-Nyt nr. 26.

Karl Hårbøl: Om Omvendt Fremmedordbog af Jørgen Bang og Karl Hårbøl. Munksgards Forlag, København 1991. 249 s. LEDA-Nyt nr. 13.
Til toppen

I

Til toppen

J

Mindeord: Ordbogsredaktør Bent Christian Jacobsen. LEDA-Nyt nr. 58.

Henrik Galberg Jacobsen: Lidt om Danske Dobbeltformer og dobbeltforner i dansk. LEDA-Nyt nr. 13.

Henrik Galberg Jacobsen: Anm.: Forretningssprog. Engelsk - tysk - fransk. Grafisk, 1993. LEDA-Nyt nr. 16.

Henrik Galberg Jacobsen: Anm.: Lars G. Frosterud: Franske forkortelser. Grafisk, 1993. LEDA-Nyt nr. 16.

Pia Jarvad: Anm.: Dansk-engelsk Ordbog. Undervisning. Af Jens Axelsen. Sproglig konsulent W. Glyn Jones. Gyldendal 1990. LEDA-Nyt nr. 6.

Pia Jarvad: Anm.: Politikens Forkortelsesordbog, af Christian Becker-Christensen, Politikens Forlag, København 1991, 307 s. LEDA-Nyt nr. 10.

Pia Jarvad: Dansk Sprognævn: Baglænsordbog. Dansk Sprognævns skrifter 15. Udg. af Dansk Sprognævn og i kommission hos Gyldendal, 1988. 239 s. LEDA-Nyt nr. 13..

Pia Jarvad: Æ, æ. LEDA-Nyt nr. 27.

Lars Trap-Jensen: Anm.: Pia Jarvad: Nye Ord. Ordbog over nye ord i dansk 1955-1998. Gyldendal 1999. 1084 s. LEDA-Nyt nr. 28.

Pia Jarvad: Replik: Ahaoplevelser og nye ord. En replik til anmeldelsen [Lars Trap Jensen] af Ordbog over nye ord i dansk 1955-1998. LEDA-Nyt nr. 29.

Pia Jarvad: Anm.: DanskOrdbogen. Redigeret af Henning Bergenholtz (hovedredaktør), Jette Pedersen, Vibeke Vrang og Richard Almind. Århus 1999. 1175 sider. LEDA-Nyt nr. 30.

Jørgen Nørby Jensen: Festskrift til Pia Jarvad. LEDA-Nyt nr. 42

Simon Skovgaard: Alle ord er bevingede, men nogle er mere bevingede end andre. Pia Jarvad: Bevingede ord, 7. udgave. Grundlagt af T. Vogel-Jørgensen. Gads Forlag, København 2006, 574 s. LEDA-Nyt nr. 43.

Pia Jarvad: Nordisk børneordbog på nettet. LEDA-Nyt nr. 53.

Jørgen Nørby Jensen: Festskrift til Pia Jarvad. LEDA-Nyt nr. 42.

Jørgen Nørby Jensen og Liisa Theilgaard: Nye ordbøger 2007. LEDA-Nyt nr. 45.

Kend din leksikograf: Jørgen Nørby Jensen, Dansk Sprognævn. LEDA-Nyt nr. 56.

Marie Bilde, Erik Henz Kjeldsen & Jørgen Nørby JensenLex.dk – danskernes vidensportal. LEDA-Nyt nr. 73.

Jonas Jensen: Beretning fra Ljubljana. LEDA-Nyt nr. 66.

Kend din leksikograf: Jonas Jensen, Den Danske Ordbog. LEDA-Nyt nr. 65.

Jørg Asmussen, Laurids Kristian Fahl, Jonas Jensen, Henrik Lorentzen, Agnes Aggergaard Juhl Mikkelsen, Sanni Nimb, Karen Skovgaard-Petersen, Lars Trap-Jensen & Thomas Troelsgård: Om behandlingen af ordet frigid i Den Danske Ordbog. LEDA-Nyt nr. 73.

John Kousgård Sørensen: Jenssens Ordbog for Gartnere og Botanikere ved Erik Bruun, 15 + 311 s., G.E.C. Gads Forlag, 6. udgave, 1. oplag. 1995. LEDA-Nyt nr. 20.

Anita Ågerup Jervelund og Henrik Lorentzen: Pingpong om Retskrivningsordbogen 2012. LEDA-Nyt nr. 55.

Simonetta Battista og Ellert Thor Johansson: Ordbog over det norrøne prosasprog 2004-2014 - fra trykt udgave til netversion LEDA-Nyt nr. 57.

Kend din leksikograf: Ellert Þor Johannsson, Ordbog over det norrøne prosasprog. LEDA-Nyt nr. 64.

Pia Jarvad: Anm.: Dansk-engelsk Ordbog. Undervisning. Af Jens Axelsen. Sproglig konsulent W. Glyn Jones. Gyldendal 1990. LEDA-Nyt nr. 6.

Vibeke Winge: Tysk-Dansk Ordbog - af Henrik Bergstrøm-Nielsen, Peter Jürgensen, Preben Späth under medvirken af Birgit Lohse. Gyldendal 2005. LEDA-Nyt nr. 41.

Arne Hamburger: Anm.: Bent Jørgensen: Storbyens Stednavne, Gyldendal 1999, 348 s. LEDA-Nyt nr. 29.

Merete K. Jørgensen: Nekrolog. Professor, dr.phil. John Kousgård Sørensen 6. december 1925 - 10. januar 1999. LEDA-Nyt nr. 27.

Ebba Hjorth og Merete K. Jørgensen: Seminar om historisk leksikografi. LEDA-Nyt nr. 50.

Merete K. Jørgensen: Nye ordbøger 2012. LEDA-Nyt nr. 55.

Merete K. Jørgensen: Nye ordbøger 2013. LEDA-Nyt nr. 57.

Merete K. Jørgensen: Nye ordbøger 2014. LEDA-Nyt nr. 59.

Merete K. Jørgensen: Nye ordbøger 2016. LEDA-Nyt nr. 63.

Merete K. Jørgensen: Nye ordbøger 2017. LEDA-Nyt nr. 65.

Merete K. Jørgensen, David Svendsen-Tune og Thomas Troelsgård: Når en + en + en bliver flere. Om projektet Middelalderens danske sprog og litteratur formidlet til nutiden. LEDA-Nyt nr. 61.

Merete K. Jørgensen: Nye ordbøger 2015. LEDA-Nyt nr. 61.
Til toppen

K

Jens Axelsen: Anm.: Politikens Synonymordbog, redaktør Allan Karker, 10. udgave, 1991, 354s. LEDA-Nyt nr. 10.

Allan Karker: Internordiske ordbøger: bestand og behov. LEDA-Nyt nr. 11.

Jan Katlev: Fraseologi i Danmark: En status. LEDA-Nyt nr. 39.

Jan Katlev: Anm.: Kjeld Kristensen, Else Bojsen og Pernille Folkmann: Svensk-Dansk Ordbog. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, JP/Politikens Forlagshus, 2010, 1183 s. LEDA-Nyt nr. 52.

Ken Farø og Liisa Theilgaard: Kend din leksikograf: Lotte Follin, Gyldendal. LEDA-Nyt nr. 52.

Kend din leksikograf: Asgerd Gudiksen, Ømålsordbogen. LEDA-Nyt nr. 53.

Kend din leksikograf: Henrik Lorentzen, DSL. LEDA-Nyt nr. 54.

Kend din leksikograf: Martine Pétrod. LEDA-Nyt nr. 55.

Kend din leksikograf: Jørgen Nørby Jensen, Dansk Sprognævn. LEDA-Nyt nr. 56.

Kend din leksikograf: Patrick Leroyer, Center for leksikografi, Aarhus Universitet. LEDA-Nyt nr. 57.

Kend din leksikograf: Jette Hedegaard Kristoffersen, Ordbog over Dansk Tegnsprog. LEDA-Nyt nr. 58.

Kend din leksikograf: Sanni Nimb, DSL. LEDA-Nyt nr. 59.

Kend din leksikograf: Heidi Agerbo Pedersen, Center for leksikografi, Aarhus Universitet. LEDA-Nyt nr. 60.

Kend din leksikograf: Carsten Hansen, SprogforandringscentretLEDA-Nyt nr. 61.

Kend din leksikograf: Ken Farø, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Institut. LEDA-Nyt nr. 62.

Kend din leksikograf: Esben Alfort, Ankiro. LEDA-Nyt nr. 63.

Kend din leksikograf: Ellert Þor Johannsson, Ordbog over det norrøne prosasprog. LEDA-Nyt nr. 64.

Kend din leksikograf: Jonas Jensen, Den Danske Ordbog. LEDA-Nyt nr. 65.

Kend din leksikograf: Susanne Lervad, Center for Tekstilforskning, Københavns Universitet.  LEDA-Nyt nr. 66.

Kend din leksikograf: Henrik Hovmark, Ømålsordbogen. LEDA-Nyt nr. 67.

Kend din leksikograf: Jacqueline Levin. LEDA-Nyt nr. 68.

Kend din leksikograf: Mette Marie Møller Svendsen. LEDA-Nyt nr. 69. 

Kend din leksikograf: Henrik Køhler Simonsen. LEDA-Nyt nr. 70.

Kend din leksikograf: Viggo Sørensen. LEDA-Nyt nr. 71.

Kend din leksikograf: Anna Sofie Hartling. LEDA-Nyt nr. 72.

Kend din leksikografMalene Nellemann Madsen. LEDA-Nyt nr. 73.

Kend din leksikografSimonetta Battista. LEDA-Nyt nr. 74.

Kend din leksikograf: Lars Trap-Jensen. LEDA-Nyt nr. 75.

Sabine Kirchmeier-Andersen: Kommentar til Søren Brandt: Dansk Homograf-Ordbog. LEDA-Nyt nr. 13.

Lotte Weilgaard, Hanne Erdman Thomsen & Sabine KirchmeierMindeord ved professor emeritus Bodil Nistrup Madsens bortgang 21.2.2022. LEDA-Nyt nr. 73.

Marie Bilde, Erik Henz Kjeldsen & Jørgen Nørby Jensen: Lex.dk – danskernes vidensportal. LEDA-Nyt nr. 73.

Philip Diderichsen og Anne KjærgaardROhist – hvem er brugerne, og hvad laver de på www.rohist.dk? LEDA-Nyt nr. 62.

Birgit Eggert og Bo Nissen KnudsenFornavne og relationer. Et nyt dansk personnavneleksikon. LEDA-Nyt nr. 72.

Harald Gettrup: Anmeldelse: Dansk-fransk ordbog. 7. udgave. I serien Gyldendals Røde Ordbøger. Ved Else Juul Hansen, Henrik Hovmark, Kirsten Jeppesen Kragh, Birgit Schlifer. LEDA-Nyt nr. 34.

Kjeld Kristensen: Anmeldelse: Svenska Akademiens ordlista, 13. udgave. LEDA-Nyt nr. 42.

Kjeld Kristensen: Svensk-Dansk Ordbog - en præsentation. LEDA-Nyt nr. 43.

Kjeld Kristensen: frigid – et kontroversielt ord i Den Danske Ordbog. LEDA-Nyt nr. 72.

Jan Katlev: Anm.: Kjeld Kristensen, Else Bojsen og Pernille Folkmann: Svensk-Dansk Ordbog. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, JP/Politikens Forlagshus, 2010, 1183 s. LEDA-Nyt nr. 52.

Jette H. Kristoffersen og Thomas Troelsgård: Ordbog over Dansk Tegnsprog - www.tegnsprog.dk. LEDA-Nyt nr. 53.

Kend din leksikograf: Jette Hedegaard Kristoffersen, Ordbog over Dansk Tegnsprog. LEDA-Nyt nr. 58.

Frede Boje: Mindeord: Hans-Peder Kromann. LEDA-Nyt nr. 17.

Mette Kunøe: Anm.: Politikens Etymologisk ordbog. Politikens Forlag 2000, 698 sider. LEDA-Nyt nr. 30.

Mette Kunøe: Anm.: Ordbog over det danske sprog. Supplement. Fjerde bind, G-Løvtelt. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Gyldendal 2001, 752 sider. LEDA-Nyt nr. 33.

Asgerd Gudiksen: Mindeord: Pensioneret universitetslektor og ordbogsredaktør Finn Køster, 20. august 1939 - 21. januar 2012. LEDA-Nyt nr. 53.
Til toppen 

L

Godelieve Laureys: En polyfon ordbogsrecension. LEDA-Nyt nr. 39.

Ole Lauridsen: Populær formidling og ordbøger – et tilbageblik. LEDA-Nyt nr. 64.

Anna Braasch: Anm.: Henning Bergenholtz og Sven Tarp: Manual i Fagleksikografi. Unarbejdelse af fagordbøger - problemer og løsningsforslag. Med bidrag af Grete Duvå, Anna-Lise Laursen, Hans Kristian Mikkelsen, Sandro Nielsen, Ole Norling-Christensen, Jette Pedersen. 320 sider. Forlaget Systime. LEDA-Nyt nr. 16.

Rita Lenstrup: Leksikografi på Handelshøjskolen i København. LEDA-Nyt nr. 29.

Rita Lenstrup: Spørgeskemaundersøgelse i foråret 2000 med sigte på bacheloruddannelse i IT og Engelsk. LEDA-Nyt nr. 31.

Patrick Leroyer og Marcin Overgaard Ptaszynski: Anmeldelse af B.T. Sue Atkins og Michael Rundell: The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford University Press, 2008. LEDA-Nyt nr. 48.

Kend din leksikograf: Patrick Leroyer, Center for leksikografi, Aarhus Universitet. LEDA-Nyt nr. 57.

Patrick Leroyer og Henrik Lorentzen: Fra Leiden til Leiden – en COST Action på sidste vers eller Om leksikografisk efterlevelse og overlevelse. LEDA-Nyt nr. 64.

Patrick Leroyer og Henrik Lorentzen: Internationalt ENeL-møde i middelalderlige rammer. LEDA-Nyt nr. 60.

Patrick Leroyer & Henrik Køhler Simonsen: Kosebamser og leksikografer i Lysebu. LEDA-Nyt nr. 67.

Patrick Leroyer & Henrik Køhler Simonsen: Rapport fra 16. Konferensen om Leksikografi i Norden, Lund 27.-29. april 2022. LEDA-Nyt nr. 74.

Kend din leksikograf: Susanne Lervad, Center for Tekstilforskning, Københavns Universitet. LEDA-Nyt nr. 66.

Susanne Lervad: Tekstilterminologi – tværfaglig analyse af historiske tekstiler og dragter i Danmark. LEDA-Nyt nr. 68.

Jacqueline R. Levin: Ordbogen.com. LEDA-Nyt nr. 48.

Jacqueline R. Levin: eLex 2011. LEDA-Nyt nr. 53.

Kend din leksikograf: Jacqueline LevinLEDA-Nyt nr. 68. 

Laurids Fahl, Ken Farø, Jan Heegård og Henrik Lorentzen: Tre retskrivningsordbøger - hvad skal vi med dem? Retskrivningsordbogen, 3. udgave. Dansk Sprognævn og Aschehoug, 2001. Politikens Retskrivningsordbog, 1. udgave Politikens Forlag 2001. Retskrivningsordbog, 2. udgave, Gyldendal 2001. LEDA-Nyt nr. 33.

Henrik Lorentzen: Retskrivningsregler. LEDA-Nyt nr. 33.

Henrik Lorentzen: Den Danske Ordbog udkommer! LEDA-Nyt nr. 36.

Henrik Lorentzen: Den Danske Ordbog - nok engang. LEDA-Nyt nr. 39.

Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen: Ordnet.dk - ordbøger og korpus på internettet. LEDA-Nyt nr. 49.

Kend din leksikograf: Henrik Lorentzen, DSL. LEDA-Nyt nr. 54.

Anita Ågerup Jervelund og Henrik Lorentzen: Pingpong om Retskrivningsordbogen 2012. LEDA-Nyt nr. 55.

Henrik Lorentzen: Parlez-vous français? Et par ord om den nye fransk-danske i rødt. LEDA-Nyt nr. 56.

Henrik Lorentzen: COST and benefit - et europæisk netværk for e-lexicography. LEDA-Nyt nr. 56.

Henrik Lorentzen: Da NFL kom til København. Dagbogsnotater fra 13. Konference om Leksikografi i Norden, 19.-22. maj 2015. LEDA-Nyt nr. 60.

Patrick Leroyer og Henrik Lorentzen: Fra Leiden til Leiden – en COST Action på sidste vers eller Om leksikografisk efterlevelse og overlevelse. LEDA-Nyt nr. 64.

Patrick Leroyer og Henrik LorentzenInternationalt ENeL-møde i middelalderlige rammer. LEDA-Nyt nr. 60.

Henrik Lorentzen: 69’er-date – eller dengang “Dagens ord” bevægede sig ud over kanten. LEDA-Nyt nr. 69.

Jørg Asmussen, Laurids Kristian Fahl, Jonas Jensen, Henrik Lorentzen, Agnes Aggergaard Juhl Mikkelsen, Sanni Nimb, Karen Skovgaard-Petersen, Lars Trap-Jensen & Thomas Troelsgård: Om behandlingen af ordet frigid i Den Danske Ordbog. LEDA-Nyt nr. 73.

Karen Skovgaard-Petersen og Peter Zeeberg: Anmeldelse af Allan A. Lund: Dansk-Latin Ordbog. Gyldendals Røde ordbøger, 1. udgave, 1. oplag, 2007. LEDA-Nyt nr. 46.

Allan A. Lund: Apropos en anmeldelse af Dansk-Latin Ordbog. Gyldendals Røde Ordbøger, 1. udgave, 2007, ved Allan A. Lund. LEDA-Nyt nr. 47.

Anna Garde: Anm.: Kulturens gesandter. Fremmedordene i dansk af Erik Hansen og Jørn Lund. Munksgaards Sprogserie, 1994. LEDA-Nyt nr. 19.
Til toppen

M

Hanne Erdman Thomsen: Anm.: Gyldendals røde ordbøger: Dansk-Italiensk af Giovanni Mafera, Carla Avanza Juul Madsen og Henning Juul Madsen. Gyldendal, 1993, 792 sider. LEDA-Nyt nr. 17.

Kend din leksikograf: Malene Nellemann MadsenLEDA-Nyt nr. 73. 

Bente Maegaard: Mindeord: Flemming Svanholm. LEDA-Nyt nr. 17.

Hanne Erdman Thomsen: Anm.: Gyldendals røde ordbøger: Dansk-Italiensk af Giovanni Mafera, Carla Avanza Juul Madsen og Henning Juul Madsen. Gyldendal, 1993, 792 sider. LEDA-Nyt nr. 17.

Gitte Baunebjerg: Eftermæle: Helene Malige-Klappenbach. LEDA-Nyt nr. 22.

Sven-Göran Malmgren: Från Nationalencyklopedins ordbok (1995-96) till Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009). Med tilbaka-och sidoblickar. LEDA-Nyt nr. 47.

Anki Mattisson: Rapport från 13:e Euralexkongressen i Barcelona 15-19 juli 2008. LEDA-Nyt nr. 46.

Ebba Hjorth: En velfungerende u-ordbog med skønhedspletter. Anmeldelse af Eva Meile og Birgit Meister: Salmeordbogen. Salmernes ord og udtryk forklaret i et nutidigt sprog. (Borgen 2007, 586 sider). LEDA-Nyt nr. 45.

Eva Meile og Birgit Meister: Tydninger og tolkninger. Kommentar til Ebba Hjorths anmeldelse af Salmeordbogen. LEDA-Nyt nr. 45.

Ebba Hjorth: En velfungerende u-ordbog med skønhedspletter. Anmeldelse af Eva Meile og Birgit Meister: Salmeordbogen. Salmernes ord og udtryk forklaret i et nutidigt sprog. (Borgen 2007, 586 sider). LEDA-Nyt nr. 45.

Eva Meile og Birgit Meister: Tydninger og tolkninger. Kommentar til Ebba Hjorths anmeldelse af Salmeordbogen. LEDA-Nyt nr. 45.

Christian Michelsen og Inge-Lise Dalager: Korpus i praksis. LEDA-Nyt nr. 9.

Anna Braasch: Anm.: Henning Bergenholtz og Sven Tarp: Manual i Fagleksikografi. Unarbejdelse af fagordbøger - problemer og løsningsforslag. Med bidrag af Grete Duvå, Anna-Lise Laursen, Hans Kristian Mikkelsen, Sandro Nielsen, Ole Norling-Christensen, Jette Pedersen. 320 sider. Forlaget Systime. LEDA-Nyt nr. 16.

Jørg Asmussen, Laurids Kristian Fahl, Jonas Jensen, Henrik Lorentzen, Agnes Aggergaard Juhl Mikkelsen, Sanni Nimb, Karen Skovgaard-Petersen, Lars Trap-Jensen & Thomas Troelsgård: Om behandlingen af ordet frigid i Den Danske Ordbog. LEDA-Nyt nr. 73.

Jens Erik Mogensen: Mindeord: Karl Hyldgaard-Jensen. LEDA-Nyt nr. 17.

Anna Braasch: Anmeldelse af Dictionary Visions, Research and Practice. Selected Papers from the 12th International Symposium on Lexicography, Copenhagen 2004. Red. Henrik Gottlieb og Jens Erik Mogensen. LEDA-Nyt nr. 46.

Hanne Ruus: Anm.: Danske bogstavpar, af Ingeborg Mohr, Knud Brant Nielsen og Henrik Holmboe, Munksgaards Ordbøger 1991. LEDA-Nyt nr. 10.

Lise Mourier og Sandro Nielsen: Anmeldelse af Jens Axelsen: Dansk-Engelsk Ordbog. Under medvirken af sproglig konsulent W. Glyn Jones. Gyldendals Røde Ordbøger, 11. udgave, 2007. LEDA-Nyt nr. 46.

Lise Mourier og Sandro Nielsen: Replik til kommentar af Lars Brink i LEDA-Nyt nr. 47 LEDA-Nyt nr. 48.

Bernt Møller: Om deklarationer og anmeldelser - en kommentar til K.T. Thomsens indlæg i LEDA Nyhedsbrev nr. 21. LEDA-Nyt nr. 24.

Ida Elisabeth Mørch og Laurids Kristian Fahl: Webformidling af sproglig viden - om tilblivelsen af sproget.dk LEDA-Nyt nr. 45.

Ida Elisabeth Mørch og Laurids Kristian Fahl: Drukner vi i succes? Et kig ned i et af sproget.dk's maskinrum. LEDA-Nyt nr. 58.

Laurids Kristian Fahl og Ida Elisabeth Mørch: sproget.dk –10 år og mange brugere senere. LEDA-Nyt nr. 65.
Til toppen

N

Lise Mourier og Sandro Nielsen: Replik til kommentar af Lars Brink i LEDA-Nyt nr. 47 LEDA-Nyt nr. 48.

Agnete Berg Nielsen: Anm.: Henrik Brockdorff og John Kok Petersen: Catalansk-Dansk Ordbog. LEDA-Nyt nr. 21.

Helge Schwarz: Anm.: B. Kjærulff Nielsen: Engelsk-Dansk Ordbog. (5. udg. 1995. Gyldendals Forlag). LEDA-Nyt nr. 21.

Torben Arboe Andersen: Anm.: Bent Jul Nielsen og Magda Nyberg: Ordbog over den danske dialekt i Angel med en indledning om dialektens udtrykssystem. C.A. Reitzels forlag. 1995. 602 sider. LEDA-Nyt nr. 23.

Hanne Ruus: Anm.: Danske bogstavpar, af Ingeborg Mohr, Knud Brant Nielsen og Henrik Holmboe, Munksgaards Ordbøger 1991. LEDA-Nyt nr. 10.

Marita Akhøj Nielsen: Moths Ordbog online. LEDA-Nyt nr. 56.

K.T. Thomsen: Anm.: Sandro Nielsen: Engelsk-Dansk Juridisk Basisordbog. Munksgaards Ordbøger. 123 sider, Munksgaard 1993. LEDA-Nyt nr. 16.

Anna Braasch: Anm.: Henning Bergenholtz og Sven Tarp: Manual i Fagleksikografi. Unarbejdelse af fagordbøger - problemer og løsningsforslag. Med bidrag af Grete Duvå, Anna-Lise Laursen, Hans Kristian Mikkelsen, Sandro Nielsen, Ole Norling-Christensen, Jette Pedersen. 320 sider. Forlaget Systime. LEDA-Nyt nr. 16.

Sandro Nielsen: Udarbejdelse af regnskabsordbøger til internettet. LEDA-Nyt nr. 40.

Lise Mourier og Sandro Nielsen: Anmeldelse af Jens Axelsen: Dansk-Engelsk Ordbog. Under medvirken af sproglig konsulent W. Glyn Jones. Gyldendals Røde Ordbøger, 11. udgave, 2007. LEDA-Nyt nr. 46.

Torben Arboe: Anmeldelse af Lexicography in the 21st Century - in honour of Henning Bergenholtz. Red. Sandro Nielsen og Sven Tarp. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company 2009. Vol. 12 i Terminology and Lexicography Research and Practice (TLRP). LEDA-Nyt nr. 49.

Pär Nilsson: SAOB – nu och i framtiden. LEDA-Nyt nr. 71.

Kend din leksikograf: Sanni Nimb, DSL. LEDA-Nyt nr. 59.

Sanni Nimb: ELEXIS. LEDA-Nyt nr. 64.

Jørg Asmussen, Laurids Kristian Fahl, Jonas Jensen, Henrik Lorentzen, Agnes Aggergaard Juhl Mikkelsen, Sanni Nimb, Karen Skovgaard-Petersen, Lars Trap-Jensen & Thomas Troelsgård: Om behandlingen af ordet frigid i Den Danske Ordbog. LEDA-Nyt nr. 73.

Ole Norling-Christensen: Mindeord: Egon Bork, 6. januar 1989. LEDA-Nyt nr. 1.

Ole Norling-Christensen: Forudsætninger for optimal brug af et korpus. LEDA-Nyt nr. 9.

Anna Braasch: Anm.: Henning Bergenholtz og Sven Tarp: Manual i Fagleksikografi. Unarbejdelse af fagordbøger - problemer og løsningsforslag. Med bidrag af Grete Duvå, Anna-Lise Laursen, Hans Kristian Mikkelsen, Sandro Nielsen, Ole Norling-Christensen, Jette Pedersen. 320 sider. Forlaget Systime. LEDA-Nyt nr. 16.

Jørg Asmussen: Mindeord over Ole Norling-Christensen. LEDA-Nyt nr. 28.

Torben Arboe Andersen: Anm.: Bent Jul Nielsen og Magda Nyberg: Ordbog over den danske dialekt i Angel med en indledning om dialektens udtrykssystem. C.A. Reitzels forlag. 1995. 602 sider. LEDA-Nyt nr. 23.
Til toppen

O

Anna Braasch og Sussi Olsen: Den SprogTeknologiske Ordbase (STO) for dansk - Leksikografiske aspekter. LEDA-Nyt nr. 39.

Sussi Olsen & Bolette Sandford Pedersen: ELEXIS-rejsestipendier. LEDA-Nyt nr. 67.

Lina Henriksen & Sussi Olsen: Nordterm-konferencen 11.-14. juni 2019 – Om terminologiens rolle i sprogtekniske applikationer. LEDA-Nyt nr. 68.

Lina Henriksen & Sussi OlsenFedTerm skal samle hele EU's terminologi i én platform. LEDA-Nyt nr. 71.

Henrik Hovmark & Sussi Olsen: The Future of Academic Lexicography: Linguistic Knowledge Codification in the Era of Big Data and AI. LEDA-Nyt nr. 69.

Nye ordbøger 2005. LEDA-Nyt nr. 41.

Nye ordbøger 2006. LEDA-Nyt nr. 43.

Jørgen Nørby Jensen og Liisa Theilgaard: Nye ordbøger 2007. LEDA-Nyt nr. 45.

Nye ordbøger 2008. LEDA-Nyt nr. 47.

Liisa Theilgaard: Nye ordbøger 2009. LEDA-Nyt nr. 49.

Liisa Theilgaard: Nye ordbøger 2010. LEDA-Nyt nr. 51.

Liisa Theilgaard: Nye ordbøger 2011. LEDA-Nyt nr. 53.

Merete K. Jørgensen: Nye ordbøger 2012. LEDA-Nyt nr. 55.

Merete K. Jørgensen: Nye ordbøger 2013. LEDA-Nyt nr. 57.

Merete K. Jørgensen: Nye ordbøger 2014. LEDA-Nyt nr. 59.

Merete K. Jørgensen: Nye ordbøger 2015LEDA-Nyt nr. 61.

Merete K. Jørgensen: Nye ordbøger 2016. LEDA-Nyt nr. 63.

Merete K. Jørgensen: Nye ordbøger 2017. LEDA-Nyt nr. 65.
Til toppen

P

Loránd- Levente Pálfi: Hurtigere Heste? En kommentar til Ebba Hjorths anmeldelse af Salmeordbogen i LEDA-Nyt nr. 45. LEDA-Nyt nr. 46.

Inger Schoonderbeek Hansen: Anm.: Loránd-Levente Pálfi, under medvirken af Johnny Finnsøn Lindholm, 2. udg., København: Frydenlund 2010, isbn 978-87-7887-976-9, 640 sider. LEDA-Nyt nr. 52.

Gerhard Boysen: Anmeldelse: Politikens Nudansk Leksikon. Politikens Forlag, 2002, 1398 sider. Medfølgende cd-rom. Hovedredaktører: Bolette Rud. Pallesen, Christian Becker-Christensen. LEDA-Nyt nr. 35.

Bolette Sandford Pedersen og Jørg Asmussen: DanNet - fra ordbog til et leksikalsk-semantisk WordNet for dansk. LEDA-Nyt nr. 42.

Sussi Olsen & Bolette Sandford Pedersen: ELEXIS-rejsestipendier. LEDA-Nyt nr. 67.

Kend din leksikograf: Heidi Agerbo Pedersen, Center for leksikografi, Aarhus Universitet. LEDA-Nyt nr. 60.

Anna Braasch: Anm.: Henning Bergenholtz og Sven Tarp: Manual i Fagleksikografi. Udarbejdelse af fagordbøger - problemer og løsningsforslag. Med bidrag af Grete Duvå, Anna-Lise Laursen, Hans Kristian Mikkelsen, Sandro Nielsen, Ole Norling-Christensen, Jette Pedersen. 320 sider. Forlaget Systime. LEDA-Nyt nr. 16.

Pia Jarvad: Anm.: DanskOrdbogen. Redigeret af Henning Bergenholtz (hovedredaktør), Jette Pedersen, Vibeke Vrang og Richard Almind. Århus 1999. 1175 sider. LEDA-Nyt nr. 30.

Karen Margrethe Pedersen: Ømålsordbogen. LEDA-Nyt nr. 12.

Harry Perridon: Dansk-Hollandsk ordbog: Udgangspunkt og målsætninger. LEDA-Nyt nr. 39.

Agnete Berg Nielsen: Anm.: Henrik Brockdorff og John Kok Petersen: Catalansk-Dansk Ordbog. LEDA-Nyt nr. 21.

Karen Wulff: Anm.: Arabisk-dansk ordbog - Qamus 'arabi-danmarki/ ved Martine Pétrod og Fuad Barzenji. 754 sider. Gads Forlag. 1997. LEDA-Nyt nr. 25.

Kend din leksikograf: Martine Pétrod. LEDA-Nyt nr. 55. Til toppen

Poul Lindegård Hjorth: Anm.: Egil Pettersen: Bergensordboken. Ord - uttrykk - vendinger og begrep i Bergens bymål. Alma Mater Forlag AS, Bergen, 1991. 206 s. LEDA-Nyt nr. 12.

Jens Axelsen: Anm.: Medicinsk Ordbog, Dansk Engelsk, Engelsk Dansk af Morten Pilegaard og Helge Baden. 913 sider, Gads Forlag. LEDA-Nyt nr. 16.

Morten Pilegaard: Via Videndelingspartnerskab til dynamisk medicinsk webordbog. LEDA-Nyt nr. 46.

Jens Laursen Pind: EURALEX XII i Torino - Referat og anmeldelse. LEDA-Nyt nr. 42.

Ole Holten Pind: A Critical Pali Dictionary. LEDA-Nyt nr. 10.

Ib Poulsen: Om ordbogsanmeldelser i dagspressen. LEDA-Nyt nr. 14.

Jens Axelsen: Anm.: Cambridge International Dictionary. Editor-in-Chief Paul Procter. Cambridge University Press 1995. LEDA-Nyt nr. 19.

Anna Braasch: Anm.: Cambridge International Dictionary of English. Cambridge University Press, 1995. Editor-in-Chief: Paul Procter. LEDA-Nyt nr. 19.

Patrick Leroyer og Marcin Overgaard Ptaszynski: Anmeldelse af B.T. Sue Atkins og Michael Rundell: The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford University Press, 2008. LEDA-Nyt nr. 48.
Til toppen

Q

Til toppen

R

Johan Windfeld Hansen: Professor, dr.phil. Jens Rasmussen, 80 år. LEDA-Nyt nr. 21.

Lene Schøsler: Anm.: Andreas Blinkenberg og Poul Højbye: Fransk-dansk ordbog 1-2. Hovedredaktør: Professor, dr.phil. Jens Rasmussen. 3. udgave, 2100 sider. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, København 1997. LEDA-Nyt nr. 26.

Lotte Follin og Marie Bilde Rasmussen: Gyldendals onlineordbøger på http://ordbog.gyldendal.dk. LEDA-Nyt nr. 47.

Patrick Leroyer og Marcin Overgaard Ptaszynski: Anmeldelse af B.T. Sue Atkins og Michael Rundell: The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford University Press, 2008. LEDA-Nyt nr. 48.

Hanne Ruus: Anm.: Danske bogstavpar, af Ingeborg Mohr, Knud Brant Nielsen og Henrik Holmboe, Munksgaards Ordbøger 1991. LEDA-Nyt nr. 10.

Hanne Ruus: Metaleksikografi til praktisk ordbogsarbejde. LEDA-Nyt nr. 15.

Henrik Andersson: Anm.: Danske talemåder ved Allan Røder. Gads Forlag. 616 sider. København 1998. LEDA-Nyt nr. 27.
Til toppen

S

Simonetta Battista: Mindeord: Ordbogsredaktør Christopher Sanders. LEDA-Nyt nr. 56.

Statsnavne og nationalitetsord ved Jørgen Schack. 39 s. Udgivet af Nordisk Sprogsekretariat. I kommission hos Nous forlag, 1994. LEDA-Nyt nr. 17.

Harald Gettrup: Anmeldelse: Dansk-fransk ordbog. 7. udgave. I serien Gyldendals Røde Ordbøger. Ved Else Juul Hansen, Henrik Hovmark, Kirsten Jeppesen Kragh, Birgit Schlifer. LEDA-Nyt nr. 34.

Helge Schwarz: Anm.: B. Kjærulff Nielsen: Engelsk-Dansk Ordbog. (5. udg. 1995. Gyldendals Forlag). LEDA-Nyt nr. 21.

Helge Schwarz: Dansk-engelsk ordbog over præpositioner, Handelshøjskolens Forlag, København 2007. LEDA-Nyt nr. 49.

Lene Schøsler: Anm.: Andreas Blinkenberg og Poul Højbye: Fransk-dansk ordbog 1-2. Hovedredaktør: Professor, dr.phil. Jens Rasmussen. 3. udgave, 2100 sider. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, København 1997. LEDA-Nyt nr. 26.

Henrik Køhler Simonsen: Hvor er forretningsmodellen? En empirisk analyse af de forretningsmæssige udfordringer i udvikling, drift og salg af ordbøger og opslagsværker. LEDA-Nyt nr. 63.

Patrick Leroyer & Henrik Køhler Simonsen: Kosebamser og leksikografer i Lysebu. LEDA-Nyt nr. 67.

Henrik Køhler Simonsen: Når Augmented Writing og leksikografi går hånd i hånd. LEDA-Nyt nr. 69.

Henrik Køhler Simonsen: Om chutzpah og innovation: en leksikograf og forretningsudviklers oplevelser fra et forskningsopholf i Tel Aviv. LEDA-Nyt nr. 67.

Henrik Køhler Simonsen: ZooLex: Det er for vildt! LEDA-Nyt nr. 43.

Kend din leksikograf: Henrik Køhler Simonsen. LEDA-Nyt nr. 70. 

Henrik Køhler SimonsenUdsat, virtuel, upersonlig og monologisk. LEDA-Nyt nr. 72.

Patrick Leroyer & Henrik Køhler SimonsenRapport fra 16. Konferensen om Leksikografi i Norden, Lund 27.-29. april 2022. LEDA-Nyt nr. 74.

Simon Skovgaard: Alle ord er bevingede, men nogle er mere bevingede end andre. Pia Jarvad: Bevingede ord, 7. udgave. Grundlagt af T. Vogel-Jørgensen. Gads Forlag, København 2006, 574 s. LEDA-Nyt nr. 43.

Karen Skovgaard-Petersen og Peter Zeeberg: Anmeldelse af Allan A. Lund: Dansk-Latin Ordbog. Gyldendals Røde ordbøger, 1. udgave, 1. oplag, 2007. LEDA-Nyt nr. 46.

Jørg Asmussen, Laurids Kristian Fahl, Jonas Jensen, Henrik Lorentzen, Agnes Aggergaard Juhl Mikkelsen, Sanni Nimb, Karen Skovgaard-Petersen, Lars Trap-Jensen & Thomas Troelsgård: Om behandlingen af ordet frigid i Den Danske Ordbog. LEDA-Nyt nr. 73.

Vibeke Winge: Tysk-Dansk Ordbog - af Henrik Bergstrøm-Nielsen, Peter Jürgensen, Preben Späth under medvirken af Birgit Lohse. Gyldendal 2005. LEDA-Nyt nr. 14.

Bente Maegaard: Mindeord: Flemming Svanholm. LEDA-Nyt nr. 17.

Mette-Marie Møller Svendsen: 90 år er ingen alder – Peter Skautrup Centret fylder år. LEDA-Nyt nr. 74.

Kend din leksikograf: Mette Marie Møller SvendsenLEDA-Nyt nr. 69.

Merete K. Jørgensen, David Svendsen-Tune og Thomas Troelsgård: Når en + en + en bliver flere. Om projektet Middelalderens danske sprog og litteratur formidlet til nutidenLEDA-Nyt nr. 61.

Sven Tarp: Anmeldelse af Bo Svensén: Handbok i lexikografi. Ordböker och ordboksarbete i teori och praktik. Andra, omarbetade och utökade upplagan. Stockholm 2004. LEDA-Nyt nr. 39.

Kirsten Sydendal: Anmeldelse af Politikens Nudansk Ordbog med etymologi, 3. udgave. Politikens Forlag, 2005. Medfølgende cd-rom. Hovedredaktør: Christian Becker-Christensen. LEDA-Nyt nr. 40.

Henrik Selsøe Sørensen: Anm.: Gyldendals Røde Ordbøger: Fransk-dansk (9. udgave) af N. Chr. Sørensen ved Inge-Lise Dalager. LEDA-Nyt nr. 25.

John Kousgård Sørensen: Jenssens Ordbog for Gartnere og Botanikere ved Erik Bruun, 15 + 311 s., G.E.C. Gads Forlag, 6. udgave, 1. oplag. 1995. LEDA-Nyt nr. 20.

Merete K. Jørgensen: Nekrolog. Professor, dr.phil. John Kousgård Sørensen 6. december 1925 - 10. januar 1999. LEDA-Nyt nr. 27.

Henrik Selsøe Sørensen: Anm.: Gyldendals Røde Ordbøger: Fransk-dansk (9. udgave) af N. Chr. Sørensen ved Inge-Lise Dalager. LEDA-Nyt nr. 25.

Nicolai Sørensen: Når arvesølvet går online - modtagelsen af "ODS på nettet". LEDA-Nyt nr. 41.

Torben Arboe og Viggo Sørensen: Jysk Ordbog - præsentation af og kommentarer til netudgaven. LEDA-Nyt nr. 32.

Kend din leksikograf: Viggo Sørensen. LEDA-Nyt nr. 71.
Til toppen

T

Anna Braasch: Anm.: Henning Bergenholtz og Sven Tarp: Manual i Fagleksikografi. Udarbejdelse af fagordbøger - problemer og løsningsforslag. Med bidrag af Grete Duvå, Anna-Lise Laursen, Hans Kristian Mikkelsen, Sandro Nielsen, Ole Norling-Christensen, Jette Pedersen. 320 sider. Forlaget Systime. LEDA-Nyt nr. 16.

Sven Tarp: Anmeldelse af Bo Svensén: Handbok i lexikografi. Ordböker och ordboksarbete i teori och praktik. Andra, omarbetade och utökade upplagan. Stockholm 2004. LEDA-Nyt nr. 39.

Sven Tarp: Strøtanker om Leksikografi. LEDA-Nyt nr. 46.

Sven TarpFremtidens leksikografi: Farvel til ordbøger og goddag til ...? LEDA-Nyt nr. 75. 

Torben Arboe: Anmeldelse af Lexicography in the 21st Century - in honour of Henning Bergenholtz. Red. Sandro Nielsen og Sven Tarp. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company 2009. Vol. 12 i Terminology and Lexicography Research and Practice (TLRP). LEDA-Nyt nr. 49.

Jørgen Nørby Jensen og Liisa Theilgaard: Nye ordbøger 2007. LEDA-Nyt nr. 45.

Liisa Theilgaard: Nye ordbøger 2009. LEDA-Nyt nr. 49.

Liisa Theilgaard: Nordisk symposium om onomasiologiske ordbøger. LEDA-Nyt nr. 51.

Liisa Theilgaard: Nye ordbøger 2010. LEDA-Nyt nr. 51.

Ken Farø og Liisa Theilgaard: Kend din leksikograf: Lotte Follin. LEDA-Nyt nr. 52.

Liisa Theilgaard: Nye ordbøger 2011. LEDA-Nyt nr. 53.

Liisa Theilgaard: 15. internationale EURALEX-kongres i Oslo, 7.-11. august 2012. LEDA-Nyt nr. 54.

Hanne Erdman Thomsen: Anm.: Gyldendals røde ordbøger: Dansk-Italiensk af Giovanni Mafera, Carla Avanza Juul Madsen og Henning Juul Madsen. Gyldendal, 1993, 792 sider. LEDA-Nyt nr. 17.

Lotte Weilgaard, Hanne Erdman Thomsen & Sabine Kirchmeier: Mindeord ved professor emeritus Bodil Nistrup Madsens bortgang 21.2.2022. LEDA-Nyt nr. 73.

Søren Brandt og Jens Ørnfeldt Thomsen: FICTION - En fritekst database. LEDA-Nyt nr. 9.

K.T. Thomsen: Anm.: Sandro Nielsen: Engelsk-Dansk Juridisk Basisordbog. Munksgaards Ordbøger. 123 sider, Munksgaard 1993. LEDA-Nyt nr. 16.

K.T. Thomsen: Om varedeklaration for ordbøger. LEDA-Nyt nr. 21.

Bernt Møller: Om deklarationer og anmeldelser - en kommentar til K.T. Thomsens indlæg i LEDA Nyhedsbrev nr. 21. LEDA-Nyt nr. 24.

Carsten Hansen: Selektiv anmeldelse af K.T. Thomsen: tysk kombi dansk-tysk tysk-dansk. Gads Forlag 2000. LEDA-Nyt nr. 32.

Lars Trap-Jensen: Anm.: Pia Jarvad: Nye Ord. Ordbog over nye ord i dansk 1955-1998. Gyldendal 1999. 1084 s. LEDA-Nyt nr. 28.

Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen: Ordnet.dk - ordbøger og korpus på internettet. LEDA-Nyt nr. 49.

Lars Trap-Jensen: Anmeldelse: Gyldendals Synonymordbog. LEDA-Nyt nr. 55.

Lars Trap-Jensen: Globalex – et nyt medlem af lex-familien. LEDA-Nyt nr. 64.

Lars Trap-Jensen: The 22nd Biennial Meeting of the Dictionary Society of North America. LEDA-Nyt nr. 68. 

Lars Trap-JensenKontroversielle ord i Den Danske Ordbog – før og nu. LEDA-Nyt nr. 72.

Jørg Asmussen, Laurids Kristian Fahl, Jonas Jensen, Henrik Lorentzen, Agnes Aggergaard Juhl Mikkelsen, Sanni Nimb, Karen Skovgaard-Petersen, Lars Trap-Jensen & Thomas Troelsgård: Om behandlingen af ordet frigid i Den Danske Ordbog. LEDA-Nyt nr. 73.

Kend din leksikograf: Lars Trap-Jensen. LEDA-Nyt nr. 75.

Thomas Troelsgård: Danske tegnsprogsordbøger. En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog. LEDA-Nyt nr. 41.

Jette H. Kristoffersen og Thomas Troelsgård: Ordbog over Dansk Tegnsprog - www.tegnsprog.dk. LEDA-Nyt nr. 53.

Thomas TroelsgårdMoths Ordbog før og nu. En ordbogsartikels rejse gennem fem århundreder.  LEDA-Nyt nr. 59.

Merete K. Jørgensen, David Svendsen-Tune og Thomas TroelsgårdNår en + en + en bliver flere. Om projektet Middelalderens danske sprog og litteratur formidlet til nutidenLEDA-Nyt nr. 61.

Jørg Asmussen, Laurids Kristian Fahl, Jonas Jensen, Henrik Lorentzen, Agnes Aggergaard Juhl Mikkelsen, Sanni Nimb, Karen Skovgaard-Petersen, Lars Trap-Jensen & Thomas TroelsgårdOm behandlingen af ordet frigid i Den Danske Ordbog. LEDA-Nyt nr. 73.

Til toppen

U

Til toppen

V

Vedtægter for Leksikografer i Danmark (LEDA). LEDA-Nyt nr. 48.

Simon Skovgaard: Alle ord er bevingede, men nogle er mere bevingede end andre. Pia Jarvad: Bevingede ord, 7. udgave. Grundlagt af T. Vogel-Jørgensen. Gads Forlag, København 2006, 574 s. LEDA-Nyt nr. 43.

Pia Jarvad: Anm.: DanskOrdbogen. Redigeret af Henning Bergenholtz (hovedredaktør), Jette Pedersen, Vibeke Vrang og Richard Almind. Århus 1999. 1175 sider. LEDA-Nyt nr. 30.
Til toppen

W

Ruth Feil og Lotte Weilgaard: NorNa - begrebsindeks og søgegrænseflade. LEDA-Nyt nr. 40.

Lotte Weilgaard, Hanne Erdman Thomsen & Sabine Kirchmeier: Mindeord ved professor emeritus Bodil Nistrup Madsens bortgang 21.2.2022. LEDA-Nyt nr. 73.

Peter Widell : Dictionaries in the electronic age. LEDA-Nyt nr. 5.

Christian Becker-Christensen og Peter Widell: Omtale af arbejdet med Nudansk Ordbog, 14. udgave. Politikens Forlag. LEDA-Nyt nr. 6.

Peter Widell: "Fejl" og fejlfinding i DK. LEDA-Nyt nr. 9.

Peter Widell: Betydningsopdeling og definitioner. LEDA-Nyt nr. 15.

Anna Garde: Anm.: Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog. Redigeret af Bente Bang under medvirken af Chr. Becker-Christensen og P. Widell. 747 sider. Politikens Forlag 1994. LEDA-Nyt nr. 16.

Peter Widell: Anmeldelse af Retskrivningsordbogen og Gyldendals Retskrivningsordbog. LEDA-Nyt nr. 22.

Peter Widell : Anm.: Politikens Nudansk Ordbog med etymologi. Politikens Forlag 1999. 1611 s. LEDA-Nyt nr. 29.

Peter Widell: Studierejse til England i august 1989. LEDA-Nyt nr. 4.

Vibeke Winge: Tysk-Dansk Ordbog - af Henrik Bergstrøm-Nielsen, Peter Jürgensen, Preben Späth under medvirken af Birgit Lohse. Gyldendal 2005. LEDA-Nyt nr. 41.

Torben Arboe: Ordbog over det Danske Sprog. Supplement. Bind 5. Maabe-Øvrigheds-. (2005). Redaktører: Henrik Andersson, Else Boysen og Vibeke Winge. LEDA-Nyt nr. 41.

Morten Winkler: Lidt om produktionen af Dansk-Hollandsk Ordbog og Hollandsk-Dansk Ordbog. LEDA-Nyt nr. 39.

Karen Wulff: Anm.: Arabisk-dansk ordbog - Qamus 'arabi-danmarki/ ved Martine Pétrod og Fuad Barzenji. 754 sider. Gads Forlag. 1997. LEDA-Nyt nr. 25.
Til toppen

X

Til toppen

Y

Til toppen

Z

Karen Skovgaard-Petersen og Peter Zeeberg: Anmeldelse af Allan A. Lund: Dansk-Latin Ordbog. Gyldendals Røde ordbøger, 1. udgave, 1. oplag, 2007. LEDA-Nyt nr. 46.
Til toppen

Æ

Til toppen

Ø

Til toppen

Å

Til toppen