Artikeloversigt

Oversigt over artikler i LEDA-Nyt


1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29

30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39

40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49

50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59

60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69

70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75


1

Ole Norling-Christensen: Mindeord: Egon Bork, 6. januar 1989.
Til toppen

2

Jørgen Harrit: Lidt om russisk-dansk og dansk-russisk ordbog.
Til toppen

3

Ingen deciderede artikler.
Til toppen

4

Anna Garde: Anm.: Klæder skaber folk. Om layout i ordbøger ved Richard Almind og Henning Bergenholtz.
Peter Widell: Studierejse til England i august 1989.
Henrik Holmboe: Om Leda.

Til toppen

5

Peter Widell: Dictionaries in the electronic age.
Henrik Holmboe: ERASMUS-uddannelse i leksikografi.
Til toppen

6

Pia Jarvad: Anm.: Dansk-engelsk Ordbog. Undervisning. Af Jens Axelsen. Sproglig konsulent W. Glyn Jones. Gyldendal 1990.
Christian Becker-Christensen og Peter Widell: Omtale af arbejdet med Nudansk Ordbog, 14. udgave. Politikens Forlag.
Anna Braasch: Om ordbøger.
Til toppen

7

Jens Axelsen: Anm.: Gitte Baunebjerg Hansen: Artikelstruktur im zweisprachigen Wörterbuch, set fra en ordbogsforfatters synsvinkel.
Til toppen

8

Ingen deciderede artikler.
Til toppen

9

Henning Bergenholtz: Udvælgelse af tekster til DK87-90
Richard Almind: Homogenisering af et korpus.
Ole Norling-Christensen: Forudsætninger for optimal brug af et korpus.
Søren Brandt og Jens Ørnfeldt Thomsen: FICTION - En fritekst database.
Carsten Hansen: Erfaringer med DK-Korporaerne.
Peter Widell: "Fejl" og fejlfinding i DK.
Hans Arndt: Anlæg til Syntaktisk Analyse.
Henrik Holmboe: Statistiske resultater af arbejdet med DK87-90.
Anna Braasch og Frede Boje: Erfaringer med excerpering af sprogbrugseksempler fra DK87-90.
Christian Michelsen og Inge-Lise Dalager: Korpus i praksis.
Jens Axelsen: Anm.: Clausens Tekniske Ordbøger, Dansk-Engelsk, udarbejdet i samarbejde med Fonden for Fagsproglig Leksikografi, Handelshøjskolen i København, Grafisk Forlag 1990, 379 s.
Til toppen

10

Ole Holten Pind: A Critical Pali Dictionary.
Jens Axelsen: Anm.: Politikens Synonymordbog, redaktør Allan Karker, 10. udgave, 1991, 354 s.
Pia Jarvad: Anm.: Politikens Forkortelsesordbog, af Christian Becker-Christensen, Politikens Forlag, København 1991, 307 s.
Hanne Ruus: Anm.: Danske bogstavpar, af Ingeborg Mohr, Knud Brant Nielsen og Henrik Holmboe, Munksgaards Ordbøger 1991.
Anna Braasch: Anm.: Rakibolana Malagasy-Alema / Madagassisch-Deutsches Wörterbuch. Udgivet af Henning Bergenholtz. 653 s. Antananarivo 1991.
Til toppen

11

Allan Karker: Internordiske ordbøger: bestand og behov.
Til toppen

12

Anna Duekilde: Mindeord: Kaj Bom, 1914-92.
Anna Duekilde: Ordbog over det danske Sprog. Supplement.
Karen Margrethe Pedersen: Ømålsordbogen.
Poul Lindegård Hjorth: Anm.: Henning Bergenholtz: Dansk Frekvensordbog. Baseret på danske romaner, ugeblade og aviser 1987-1990. G.E.C. Gads forlag, 1992, 1445 s.
Poul Lindegård Hjorth: Anm.: Egil Pettersen: Bergensordboken. Ord - uttrykk - vendinger og begrep i Bergens bymål. Alma Mater Forlag AS, Bergen, 1991. 206 s.
Til toppen

13

Henrik Galberg Jacobsen: Lidt om Danske Dobbeltformer og dobbeltforner i dansk.
Henrik Holmboe: Spin off-ordbøger. Dans Radiærordbog og Danske Bogstavpar.
Søren Brandt: Resume af indlæg om Dansk Homograf-Ordbog. 20.000 flertydige ordformer. Hans Reitzel 1986, 192 s.
Sabine Kirchmeier-Andersen: Kommentar til Søren Brandt: Dansk Homograf-Ordbog.
Pia Jarvad: Dansk Sprognævn: Baglænsordbog. Dansk Sprognævns skrifter 15. Udg. af Dansk Sprognævn og i kommission hos Gyldendal, 1988. 239 s.
Karl Hårbøl: Om Omvendt Fremmedordbog af Jørgen Bang og Karl Hårbøl. Munksgards Forlag, København 1991. 249 s.
Lise Horneman Hansen: Anm.: Mirja Azeem: Dansk-Finsk Ordbog. Munksgaards Store ordbøger, 1993. 869 sider.
Til toppen

14

Henning Bergenholtz: Ordbøger skal anmeldes af fagfolk.
Poul Lindegård Hjorth: Om at anmelde ordbøger i fagtidsskrifter.
Anna Garde: Forfatterens og forlagets forhold til ordbogsanmeldelser.
Ib Poulsen: Om ordbogsanmeldelser i dagspressen.
Til toppen

15

Hanne Ruus: Metaleksikografi til praktisk ordbogsarbejde.
Peter Widell: Betydningsopdeling og definitioner.
Jens Axelsen: Metaleksikografi - 3 slags.
Til toppen

16

Anna Garde: Anm.: Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog. Redigeret af Bente Bang under medvirken af Chr. Becker-Christensen og P. Widell. 747 sider. Politikens Forlag 1994.
Henrik Galberg Jacobsen: Anm.: Forretningssprog. Engelsk - tysk - fransk. Grafisk, 1993.
Henrik Galberg Jacobsen: Anm.: Lars G. Frosterud: Franske forkortelser. Grafisk, 1993.
K.T. Thomsen: Anm.: Sandro Nielsen: Engelsk-Dansk Juridisk Basisordbog. Munksgaards Ordbøger. 123 sider, Munksgaard 1993.
Jens Axelsen: Anm.: Medicinsk Ordbog, Dansk Engelsk, Engelsk Dansk af Morten Pilegaard og Helge Baden. 913 sider, Gads Forlag.
Anna Braasch: Anm.: Henning Bergenholtz og Sven Tarp: Manual i Fagleksikografi. Udarbejdelse af fagordbøger - problemer og løsningsforslag. Med bidrag af Grete Duvå, Anna-Lise Laursen, Hans Kristian Mikkelsen, Sandro Nielsen, Ole Norling-Christensen, Jette Pedersen. 320 sider. Forlaget Systime.
Til toppen

17

Frede Boje: Mindeord: Hans-Peder Kromann.
Jens Erik Mogensen: Mindeord: Karl Hyldgaard-Jensen.
Bente Maegaard: Mindeord: Flemming Svanholm.
Hanne Erdman Thomsen: Anm.: Gyldendals røde ordbøger: Dansk-Italiensk af Giovanni Mafera, Carla Avanza Juul Madsen og Henning Juul Madsen. Gyldendal, 1993, 792 sider.
Statsnavne og nationalitetsord ved Jørgen Schack. 39 s. Udgivet af Nordisk Sprogsekretariat. I kommission hos Nous forlag, 1994.
Anna Braasch: Anm.: Juridisk ordbog engelsk-dansk af Helle Pals Frandsen. 208 s. G.E.C. Gads Forlag.
Anna Braasch: Anm.: Juridisk ordbog spansk-dansk af Torben Henriksen. 440 s.. G.E.C. Gads Forlag 1991.
Til toppen

18

Anna Garde: Paul Arnesen - endnu en islandsk excentriker i ordbogsverdenen.
Arne Hamburger: Den store nye tyske ordbog.
Arne Hamburger: Anm.: Gubbas juridiske ordbøger mellem dansk og tysk.
Til toppen

19

Berit Heer Henriksen: Mesterlære set fra lærlingens side.
Christian Becker-Christensen: Mesterlære set fra mesterens side.
Anna Garde: Anm.: Kulturens gesandter. Fremmedordene i dansk af Erik Hansen og Jørn Lund. Munksgaards Sprogserie, 1994.
Jens Axelsen: Anm.: Cambridge International Dictionary. Editor-in-Chief Paul Procter. Cambridge University Press 1995.
Anna Braasch: Anm.: Cambridge International Dictionary of English. Cambridge University Press, 1995. Editor-in-Chief: Paul Procter.
Til toppen

20

John Kousgård Sørensen: Jenssens Ordbog for Gartnere og Botanikere ved Erik Bruun, 15 + 311 s., G.E.C. Gads Forlag, 6. udgave, 1. oplag. 1995.
Torben Arboe Andersen: Anm.: Ordbog over det Danske Sprog. Supplement. Bd. 2: Bi - Dozer. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Gyldendal 1994.
Til toppen

21

Agnete Berg Nielsen: Anm.: Henrik Brockdorff og John Kok Petersen: Catalansk-Dansk Ordbog.
Anna Braasch: Anm.: Jens Axelsen: En rød klassiker. Dansk-Engelsk Ordbog 1845-1995. Udgivet af Gyldendal, 1995.
Helge Schwarz: Anm.: B. Kjærulff Nielsen: Engelsk-Dansk Ordbog. (5. udg. 1995. Gyldendals Forlag.)
K.T. Thomsen: Om varedeklaration for ordbøger.
Johan Windfeld Hansen: Professor, dr.phil. Jens Rasmussen, 80 år.
Til toppen

22

Gitte Baunebjerg: Eftermæle: Helene Malige-Klappenbach.
Peter Colliander: Den nye tyske ortografi.
Peter Widell: Anmeldelse af Retskrivningsordbogen og Gyldendals Retskrivningsordbog.
Guðrun Eysturlið: Donsk-Føoysk Orðabók, 3. udgave.
Henrik Gottlieb: Til og fra dansk. En anmeldelse af to letsværvægtere: Gyldendals "lille" røde Dansk-Engelsk Ordbog og Munksgaards (grønne) Engelsk-dansk ordbog.
Til toppen

23

Jens Axelsen: Bemærkninger til anmeldelsen af Gyldendals Røde Dansk-Engelsk Ordbog i sidste nummer af Nyhedsbrevet.
Torben Arboe Andersen: Anm.: Bent Jul Nielsen og Magda Nyberg: Ordbog over den danske dialekt i Angel med en indledning om dialektens udtrykssystem. C.A. Reitzels forlag. 1995. 602 sider.
Anna Braasch: En stor dansk sprogteknologisk ordbog - et nationalt projekt.
Til toppen

24

Bernt Møller: Om deklarationer og anmeldelser - en kommentar til K.T. Thomsens indlæg i LEDA Nyhedsbrev nr. 21.
Til toppen

25

Karen Wulff: Anm.: Arabisk-dansk ordbog - Qamus 'arabi-danmarki/ ved Martine Pétrod og Fuad Barzenji. 754 sider. Gads Forlag. 1997.
Henrik Selsøe Sørensen: Anm.: Gyldendals Røde Ordbøger: Fransk-dansk (9. udgave) af N. Chr. Sørensen ved Inge-Lise Dalager.
Til toppen

26

Ebba Hjorth: Nekrolog. Suaviter in modo. I anledning af professor, dr. phil. Poul Lindegård Hjorths død den 21. maj 1998.
Lene Schøsler: Anm.: Andreas Blinkenberg og Poul Højbye: Fransk-dansk ordbog 1-2. Hovedredaktør: Professor, dr. phil. Jens Rasmussen. 3. udgave, 2100 sider. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, København 1997.
Til toppen

27

Merete K. Jørgensen: Nekrolog. Professor, dr.phil. John Kousgård Sørensen 6. december 1925 - 10. januar 1999.
Henrik Andersson: Anm.: Danske talemåder ved Allan Røder. Gads Forlag. 616 sider. København 1998.
Pia Jarvad: Æ, æ.
Til toppen

28

Jørg Asmussen: Mindeord over Ole Norling-Christensen.
Lars Trap-Jensen: Anm.: Pia Jarvad: Nye Ord. Ordbog over nye ord i dansk 1955-1998. Gyldendal 1999. 1084 s.
Henrik Andersson: Anm.: Talemåder i dansk. Ordbog over idiomer af Stig Toftgaard Andersen. Munksgaard. København 1998. 419 sider.
Til toppen

29

Rita Lenstrup: Leksikografi på Handelshøjskolen i København.
Arne Hamburger: Anmeldelse af Bent Jørgensen: Storbyens Stednavne.
Peter Widell: Anmeldelse af Politikens Nudansk Ordbog med etymologi.
Pia Jarvad: Replik: Ahaoplevelser og Nye Ord.

Til toppen

30

Pia Jarvad: Anm.: DanskOrdbogen. Redigeret af Henning Bergenholtz (hovedredaktør), Jette Pedersen, Vibeke Vrang og Richard Almind. Århus 1999. 1175 sider.
Mette Kunøe: Anm.: Politikens Etymologisk ordbog. Politikens Forlag 2000, 698 sider.
Til toppen

31

Anna Garde: Erfaringer under arbejdet med 2. udgave af Gads svensk-dansk/dansk-svensk ordbog - og forsøg med en bidirektional ordbog.
Rita Lenstrup: Spørgeskemaundersøgelse i foråret 2000 med sigte på bacheloruddannelse i IT og Engelsk.
Til toppen

32

Carsten Hansen: Anmeldelse af K.T. Thomsen: tysk kombi dansk-tysk tysk-dansk.
Torben Arboe og Viggo Sørensen: Jysk Ordbog - præsentation af og kommentarer til netudgaven.
Til toppen

33

Mette Kunøe: Anm.: Ordbog over det danske sprog. Supplement. Fjerde bind, G-Løvtelt. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Gyldendal 2001, 752 sider.
Laurids Fahl, Ken Farø, Jan Heegård og Henrik Lorentzen: Tre retskrivningsordbøger - hvad skal vi med dem? Retskrivningsordbogen, 3. udgave. Dansk Sprognævn og Aschehoug, 2001. Politikens Retskrivningsordbog, 1. udgave Politikens Forlag 2001. Retskrivningsordbog, 2. udgave, Gyldendal 2001.
Laurids Fahl og Jan Heegård: Får vi de opslagsord vi fortjener?
Ken Farø: Konkurrerende retskrivningsordbøger og morfologi.
Henrik Lorentzen: Retskrivningsregler.
Til toppen

34

Ken Farø: Ortografi og empiri: konsonantfordobling eller ej?
Harald Gettrup: Anmeldelse: Dansk-fransk ordbog. 7. udgave. I serien Gyldendals Røde Ordbøger. Ved Else Juul Hansen, Henrik Hovmark, Kirsten Jeppesen Kragh, Birgit Schlifer.
Til toppen

35

Nils Bjervig: De mindste ordbøger - et marked i bevægelse.
Gerhard Boysen: Anmeldelse: Politikens Nudansk Leksikon. Politikens Forlag, 2002, 1398 sider. Medfølgende cd-rom. Hovedredaktører: Bolette Rud. Pallesen, Christian Becker-Christensen.
Til toppen

36

Henrik Lorentzen: Den Danske Ordbog udkommer!
Til toppen

37

Henning Bergenholtz: Den Danske Ordbog er en helt ny ordbog i seks store bind.
Henrik Hovmark: Anmeldelse af Den Danske Ordbog - en statusrapport.
Henrik Hovmark: CorDiale - nyt talesprogskorpus på nettet.
Til toppen

38

Anna Braasch: Svenskt Språkbruk. Ordbok över konstruktioner och Fraser. Utarbetad av Svenska Språknämnden. Norstedts Ordbok 2003.
Carsten Hansen: Almen og datamatisk leksikografi i Toscana.
Adam Hyllested: Rapport fra Euralex.
Carsten Hansen: Lexicom Masterclass - nu osse i København!
Christian Becker-Christensen: Den Danske Ordbog - Oplæg ved medlemsmødet 28-04-2004.
Til toppen

39

Sven Tarp: Anmeldelse af Bo Svensén: Handbok i lexikografi. Ordböker och ordboksarbete i teori och praktik. Andra, omarbetade och utökade upplagan. Stockholm 2004.
Jan Katlev: Fraseologi i Danmark: En status.
Anna Braasch og Sussi Olsen: Den SprogTeknologiske Ordbase (STO) for dansk - Leksikografiske aspekter.
Henrik Lorentzen: Den Danske Ordbog - nok engang.
Inger Schoonderbeek Hansen: Dansk-Hollandsk Ordbog og Hollandsk-Dansk Ordbog. Gyldendals Røde Ordbøger 1. udgave, 1. oplag, København 2004.
Harry Perridon: Dansk-Hollandsk ordbog: Udgangspunkt og målsætninger.
Godelieve Laureys: En polyfon ordbogsrecension.
Morten Winkler: Lidt om produktionen af Dansk-Hollandsk Ordbog og Hollandsk-Dansk Ordbog.
Til toppen

40

Ruth Feil og Lotte Weilgaard: NorNa - begrebsindeks og søgegrænseflade.
Birthe Gawinski: Spansk mad - en illustreret onlineordbog http://spanskmad.gawinski.dk).
Sandro Nielsen: Udarbejdelse af regnskabsordbøger til internettet.
Inger Schoonderbeek Hansen: Jysk Ordbog - Fortid, nutid og fremtid (http://www.jyskordbog.dk).
Kirsten Sydendal: Anmeldelse af Politikens Nudansk Ordbog med etymologi, 3. udgave. Politikens Forlag, 2005. Medfølgende cd-rom. Hovedredaktør: Christian Becker-Christensen.
Inger Schoonderbeek Hansen: 8. Konference om Leksikografi i Norden - Sønderborg 2005.
Til toppen

41

Thomas Troelsgård: Danske tegnsprogsordbøger. En oversigt over eksisterende ordbøger over dansk tegnsprog, sammenholdt med projektet Ordbog over Dansk Tegnsprog.
Henrik Bergstrøm-Nielsen: Gyldendals store Tysk-Dansk Ordbog.
Torben Christiansen: Fra redaktørens værksted - om færdigredigeringen af stor Tysk-Dansk Ordbog.
Vibeke Winge: Tysk-Dansk Ordbog - af Henrik Bergstrøm-Nielsen, Peter Jürgensen, Preben Späth under medvirken af Birgit Lohse. Gyldendal 2005.
Torben Arboe: Ordbog over det Danske Sprog. Supplement. Bind 5. Maabe-Øvrigheds-. (2005). Redaktører: Henrik Andersson, Else Bojsen og Vibeke Winge.
Nicolai Sørensen: Når arvesølvet går online - modtagelsen af "ODS på nettet". 41 Nye ordbøger 2005.
Til toppen

42

Bolette Sandford Pedersen og Jørg Asmussen: DanNet - fra ordbog til et leksikalsk-semantisk WordNet for dansk.
Kjeld Kristensen: Anmeldelse: Svenska Akademiens ordlista, 13. udgave.
Asgerd Gudiksen: Referat fra 8. Nordiske Dialektologkonference, Århus 2006.
Jens Laursen Pind: EURALEX XII i Torino - referat og anmeldelse.
Henrik Hovmark: Rapport fra LEDA-udflugt til Svenska Akademiens ordbok (SAOB) i Lund.
Henning Bergenholtz: Ny dansk disputats med forslag til en generel metaleksikografisk teori.
Jørgen Nørby Jensen: Festskrift til Pia Jarvad.
Til toppen

43

Henrik Køhler Simonsen: ZooLex: Det er for vildt!
Kjeld Kristensen: Svensk-Dansk Ordbog - en præsentation.
Simon Skovgaard: Alle ord er bevingede, men nogle er mere bevingede end andre. Pia Jarvad: Bevingede ord, 7. udgave. Grundlagt af T. Vogel-Jørgensen. Gads Forlag, København 2006, 574 s.
Nye ordbøger 2006.
Til toppen

44

Ken Farø: Idiomækvivalens i hovedet, i virkeligheden og i ordbogen.
Carsten Hansen: Skoleordbog Tysk - netversion.
Lotte Follin: En nordistpessimist drager nordpå.
Til toppen

45

Ida Elisabeth Mørch og Laurids Kristian Fahl: Webformidling af sproglig viden - om tilblivelsen af sproget.dk.
Henrik Hovmark: Typiske ytringssituationer - leksikografisk repræsentation og funktion.
Ebba Hjorth: En velfungerende u-ordbog med skønhedspletter. Anmeldelse af Eva Meile og Birgit Meister: Salmeordbogen. Salmernes ord og udtryk forklaret i et nutidigt sprog. Borgen 2007, 586 sider.
Eva Meile og Birgit Meister: Tydninger og tolkninger. Kommentar til Ebba Hjorths anmeldelse af Salmeordbogen.
Henrik Lorentzen: LexicoNordica og symposierne på Schæffergården.
Jørgen Nørby Jensen og Liisa Theilgaard: Nye ordbøger 2007.
Til toppen

46

Sven Tarp: Strøtanker om Leksikografi.
Morten Pilegaard: Via Videndelingspartnerskab til dynamisk medicinsk webordbog.
Anna Braasch: Anmeldelse af Dictionary Visions, Research and Practice. Selected Papers from the 12th International Symposium on Lexicography, Copenhagen 2004. Red. Henrik Gottlieb og Jens Erik Mogensen.
Lise Mourier og Sandro Nielsen: Anmeldelse af Jens Axelsen: Dansk-Engelsk Ordbog under medvirken af sproglig konsulent W. Glyn Jones. Gyldendals Røde Ordbøger, 11. udgave, 2007.
Karen Skovgaard-Petersen og Peter Zeeberg: Anmeldelse af Allan A. Lund: Dansk-Latin Ordbog Gyldendals Røde ordbøger, 1. udgave, 1. oplag, 2007.
Loránd- Levente Pálfi: Hurtigere Heste? En kommentar til Ebba Hjorths anmeldelse af Salmeordbogen i LEDA-Nyt nr. 45.
Ken Farø og Erla Hallsteinsdóttir: Frasemer her, der og alle vegne: Faglig rapport fra EUROPHRAS 08 og DANFRAS 08.
Anki Mattisson: Rapport från 13:e Euralexkongressen i Barcelona 15-19 juli 2008.
Til toppen

47

Lotte Follin og Marie Bilde Rasmussen: Gyldendals onlineordbøger på http://ordbog.gyldendal.dk.
Sven-Göran Malmgren: Från Nationalencyklopedins ordbok (1995-96) till Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009). Med tilbaka- och sidoblickar.
Caspar Curdt-Christiansen: Dansk-Græsk Ordbog af Rolf Hesse, Patakis Publications, 2008 (distribueres i Danmark af Museum Tusculanums Forlag).
Lars Brink: A plaintiff gone astray. En kommentar til anmeldelsen af Dansk-Engelsk Ordbog, 11. udgave, Gyldendal, i LEDA-Nyt nr. 46.
Allan A. Lund: Apropos en anmeldelse af Dansk-Latin Ordbog Gyldendals Røde Ordbøger, 1. udgave, 2007, ved Allan A. Lund.
Inger Schoonderbeek Hansen: Nordisk Forening for Leksikografis symposium om ordforbindelser i ensprogede nordiske ordbøger. Schæffergården, 16.-18. januar 2009.
Nye ordbøger 2008.
Til toppen

48

Jacqueline R. Levin: Ordbogen.com.
Patrick Leroyer og Marcin Overgaard Ptaszynski: Anmeldelse af B.T. Sue Atkins og Michael Rundell: The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford University Press, 2008.
Lise Mourier og Sandro Nielsen: Replik til kommentar af Lars Brink i LEDA-Nyt nr. 47.
Asgerd Gudiksen: Rapport om 10. Konference om Leksikografi i Norden Tammerfors 3.-5. juni 2009
Vedtægter for Leksikografer i Danmark (LEDA).
DanNet - Dansk wordnet som open source.
Til toppen

49

Henrik Lorentzen og Lars Trap-Jensen: Ordnet.dk - ordbøger og korpus på internettet.
Helge Schwarz: Dansk-engelsk ordbog over præpositioner, Handelshøjskolens Forlag, København 2007.
Torben Arboe: Anmeldelse af Lexicography in the 21st Century - in honour of Henning Bergenholtz. Red. Sandro Nielsen og Sven Tarp. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company 2009. Vol. 12 i Terminology and Lexicography Research and Practice (TLRP).
Jakob Halskov: Rapport om konferencen eLexicography in the 21st century: new challenges, new applications i Louvain-la-Neuve, Belgien, 22.-24. oktober 2009.
Liisa Theilgaard: Nye ordbøger 2009.
Til toppen

50

Ken Farø: Sprogstuderende og tosprogsordbøger - Et impressionistisk studie.
Ebba Hjorth og Merete K. Jørgensen: Seminar om historisk leksikografi.
Inger Schoonderbeek Hansen: Rapport fra EURALEX 2010 i Leeuwarden, Nederland.
Til toppen

51

Ken Farø: En nævefuld metaleksikografi.
Liisa Theilgaard: Nordisk symposium om onomasiologiske ordbøger.
Liisa Theilgaard: Nye ordbøger 2010.
Til toppen

52

Ken Farø: Partileksikografi dansk-tysk - Nogle problemtyper og et koncept.
Lars Brink: Begrebet 'begreb' i begrebsordbøger og udenfor.
Ken Farø og Liisa Theilgaard: Kend din leksikograf: Lotte Follin.
Jan Katlev: Anm.: Kjeld Kristensen, Else Bojsen og Pernille Folkmann: Svensk-Dansk Ordbog. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, JP/Politikens Forlagshus, 2010, 1183 s.
Inger Schoonderbeek Hansen: Anm.: Loránd-Levente Pálfi, under medvirken af Johnny Finnsøn Lindholm, 2. udg., København: Frydenlund 2010, isbn 978-87-7887-976-9, 640 sider.
Jan Heegård: Frasar.net - En dansk-islandsk sproghjælp.
Til toppen

53

Jette H. Kristoffersen og Thomas Troelsgård: Ordbog over Dansk Tegnsprog - www.tegnsprog.dk.
Pia Jarvad: Nordisk børneordbog på nettet.
Liisa Theilgaard: Nye ordbøger 2011.
Jacqueline Levin: eLex 2011.
Asgerd Gudiksen: Mindeord: Pensioneret universitetslektor og ordbogsredaktør Finn Køster, 20. august 1939 - 21. januar 2012.
Kend din leksikograf: Asgerd Gudiksen, Ømålsordbogen.
Til toppen

54

Lena Wienecke Andersen: Changes and chances. Dialektleksikografi i Wien 23.-28. juli 2012.
Liisa Theilgaard: 15. internationale EURALEX-kongres i Oslo, 7.-11. august 2012.
Kend din leksikograf: Henrik Lorentzen, DSL.
Til toppen

55

Anita Ågerup Jervelund og Henrik Lorentzen: Pingpong om Retskrivningsordbogen 2012.
Lars Trap-Jensen: Anmeldelse: Gyldendals Synonymordbog.
Torben Christiansen: Appen er landet – ny dansk slangordbog.
Merete K. Jørgensen: Nye Ordbøger 2012.
Kend din leksikograf: Martine Pétrod.
Til toppen

56

Ebba Hjorth: Indlæg ved LEDAs 25 års-jubilæumsseminar.
Henrik Holmboe: Løst og fast – LEDA 25 år – lyst og fest.
Christian Becker-Christensen: Betydningsangivelser i Retskrivningsordbogen 2012 – replik til Pingpong om Retskrivningsordbogen 2012, LEDA-Nyt nr. 55 – marts 2013.
Henrik Lorentzen: Parlez-vous français? Et par ord om den nye fransk-danske i rødt.
Kend din leksikograf: Jørgen Nørby Jensen, Dansk Sprognævn.
Marita Akhøj Nielsen: Moths Ordbog online.
Simonetta Battista: Mindeord: Ordbogsredaktør Christopher Sanders.
Henrik Lorentzen: COST and benefit - et europæisk netværk for e-lexicography.
Til toppen

57

Simonetta Battista og Ellert Thor Johansson: Ordbog over det norrøne prosasprog 2004-2014 - fra trykt udgave til netversion.
Kend din leksikograf: Patrick Leroyer, Center for leksikografi, Aarhus Universitet.
Merete K. Jørgensen: Nye ordbøger 2013
. Til toppen

58

Ida Elisabeth Mørch og Laurids Kristian Fahl: Drukner vi i succes? Et kig ned i et af sproget.dk's maskinrum.
Carsten Hansen: Fra lydfil til ordbogsartikel i Ordbog over Dansk Talesprog (ODT).
Kend din leksikograf: Jette Hedegaard Kristoffersen, Ordbog over Dansk Tegnsprog.
Anna Braasch: Om dansk leksikografi i International Handbook of Modern Lexis and Lexicography (MLL).
Kollegerne på ONP: Mindeord: Ordbogsredaktør Bent Christian Jacobsen.
Til toppen

59

Thomas Troelsgård: Moths Ordbog før og nu En ordbogsartikels rejse gennem fem århundreder.
Kend din leksikograf! – Sanni Nimb.
Merete K. Jørgensen: Nye ordbøger 2014.
Til toppen

60

Rolf Hesse: Græsk leksikografi 1: Oldgræsk.
Henrik Lorentzen: Da NFL kom til København. Dagbogsnotater fra 13. Konference om Leksikografi i Norden, 19.-22. maj 2015.
Henrik Holmboe: De ungarske ordbøger. Præciseringer og tilføjelser.
Kend din leksikograf: Heidi Agerbo Pedersen.
Patrick Leroyer og Henrik Lorentzen: Internationalt ENeL-møde i middelalderlige rammer.

Til toppen

61

Merete K. Jørgensen, David Svendsen-Tune og Thomas Troelsgård: Når en + en + en bliver flere. Om projektet Middelalderens danske sprog og litteratur formidlet til nutiden.
Rolf Hesse: Græsk leksikografi 2: Nygræsk.
Kend din leksikograf: Carsten Hansen.
Merete K. Jørgensen: Nye ordbøger 2015.

Til toppen

62

Philip Diderichsen og Anne Kjærgaard: ROhist – hvem er brugerne, og hvad laver de på www.rohist.dk?
Kend din leksikograf: Ken Farø.

Til toppen

63

Henrik Køhler Simonsen: Hvor er forretningsmodellen? En empirisk analyse af de forretningsmæssige udfordringer i udvikling, drift og salg af ordbøger og opslagsværker.
Kend din leksikograf: Esben Alfort.
Merete K. Jørgensen: Nye ordbøger 2016.

64

Jørg Asmussen: Korpusbaseret udvælgelse og prioritering af lemmakandidater.
Ole Lauridsen: Populær formidling og ordbøger – et tilbageblik.
Patrick Leroyer og Henrik Lorentzen: Fra Leiden til Leiden – en COST Action på sidste vers eller Om leksikografisk efterlevelse og overlevelse.
Lars Trap-Jensen: Globalex – et nyt medlem af lex-familien.
Sanni Nimb: ELEXIS.
Mindeord: Henrik Andersson.
Kend din leksikograf: Ellert Þor Johannsson.

65

Merete K. Jørgensen: Nye ordbøger 2017.
Laurids Kristian Fahl og Ida Elisabeth Mørch: sproget.dk –10 år og mange brugere senere.
Kend din leksikograf: Jonas Jensen.

66

Jonas Jensen: Beretning fra Ljubljana.
Mindeord: Jens Axelsen.
Kend din leksikograf: Susanne Lervad.

67

Sussi Olsen & Bolette Sandford Pedersen: ELEXIS-rejsestipendier.
Henrik Køhler Simonsen: Om chutzpah og innovation: en leksikograf og forretningsudviklers oplevelser fra et forskningsopholf i Tel Aviv.
Kend din leksikograf: Henrik Hovmark.
Patrick Leroyer & Henrik Køhler Simonsen: Kosebamser og leksikografer i Lysebu.

68

Peter Juel Henrichsen: Elastiske sonoranter – leksikografiske udfordringer omkring den danske selvlyd.
Susanne Lervad: Tekstilterminologi – tværfaglig analyse af historiske tekstiler og dragter i Danmark.
Lars Trap-Jensen: The 22nd Biennial Meeting of the Dictionary Society of North America.
Lina Henriksen & Sussi Olsen: Nordterm-konferencen 11.-14. juni 2019 – Om terminologiens rolle i sprogtekniske applikationer.
Kend din leksikograf: Jacqueline Levin.

69

Henrik Køhler Simonsen: Når Augmented Writing og leksikografi går hånd i hånd.
Heidi Agerbo Christensen: Den operative funktion: teoretisk beskrivelse og praktisk implementering.
Henrik Hovmark & Sussi Olsen: The Future of Academic Lexicography: Linguistic Knowledge Codification in the Era of Big Data and AI.
Kend din leksikograf: Mette Marie Møller Svendsen.
Henrik Lorentzen: 69’er-date – eller dengang “Dagens ord” bevægede sig ud over kanten.

70

Margrethe Heidemann Andersen: Ex on the beach – mere end blot underholdning.
Lars Brink: Ord-transformation.
Asgerd Gudiksen: Mindeord. Rolf Hesse 4.12 1938 – 30.7.2020.
Kend din leksikograf: Henrik Køhler Simonsen.

71

Pär Nilsson: SAOB – nu och i framtiden.
Lina Henriksen og Sussi Olsen: FedTerm skal samle hele EU's terminologi i én platform.
Kend din leksikograf: Viggo Sørensen.

72

Birgit Eggert & Bo Nissen Knudsen: Fornavne og relationer. Et nyt dansk personnavneleksikon.
Lars Trap-Jensen: Kontroversielle ord i Den Danske Ordbog – før og nu.
Kjeld Kristensen: frigid – et kontroversielt ord i Den Danske Ordbog.
Henrik Køhler Simonsen: Udsat, virtuel, upersonlig og monologisk.
Kend din leksikograf: Anna Sofie Hartling.

73

Marie Bilde, Erik Henz Kjeldsen & Jørgen Nørby Jensen: Lex.dk – danskernes vidensportal.
Jørg Asmussen, Laurids Kristian Fahl, Jonas Jensen, Henrik Lorentzen, Agnes Aggergaard Juhl Mikkelsen, Sanni Nimb, Karen Skovgaard-Petersen, Lars Trap-Jensen, Thomas Troelsgård: Om behandlingen af ordet frigid i Den Danske Ordbog.
Henrik Holmboe: Et par ord om det albanske alfabet.
Lotte Weilgaard, Hanne Erdman Thomsen & Sabine Kirchmeier: Mindeord ved professor emeritus Bodil Nistrup Madsens bortgang 21.1.2022.
Kend din leksikograf: Malene Nellemann Madsen.

74

Mette-Marie Møller Svendsen: 90 år er ingen alder – Peter Skautrup Centret fylder år.
Patrick Leroyer & Henrik Køhler Simonsen: Rapport fra 16. Konferensen om Leksikografi i Norden, Lund 27.-29. april 2022.
Kend din leksikograf: Simonetta Battista.

 

75

Sven Tarp: Fremtidens leksikografi: Farvel til ordbøger og goddag til ...?
Henrik Gottlieb: Det danske bidrag til anglicisme-databasen GLAD: Om definitioner, lemmaselektion og balancegangen mellem intuition, ordbøger og korpora.
Kend din leksikograf: Lars Trap-Jensen.